Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hronský Beňadik

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 51
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
51/2017ZL - stav, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská BystricaDodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 18. 07. 2017za manažérskej služby pre projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, externý manažment, vypracovanie a kontrola žiadostí o platbu, správy a monitorovanie projektu až po záverečnú monitorovaciu správu zmena v čl. III. Cena a platové podmienky, bod 3.29 170,00 €23.9.2017nestanovený
50/2017Eva BónováDodatok č. 1/2017/02/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C21710,00 €21.9.2017nestanovený
49/2017Ružena HirkováDodatok č.1/2017/01/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 15820,00 €21.9.2017nestanovený
48/2017Renáta KodenkováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/03/HHrobové miesto C 12920,00 €20.9.2017nestanovený
47/2017Jolana Piačeková, Stráň 174/25, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/15/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €20.9.201721.9.2017
46/2017Alžbeta Kováčová, Ulička 369/124, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/14/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €15.9.201717.9.2017
45/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZmluva o reklameje dojednanie spôsobu výkonu reklamy a propagácie firmy záujemcu prostredníctvom baneru na obecných slávnostiach spojených s remeselným jarmokom 400,00 €7.9.201723.9.2017
44/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkunasledovné zmeny: článok 3, odsek 3.1 výdavky projektu a NFP, prílohy 1.1.2, 1.1.3 530 935,27 €1.9.2017nestanovený
43/2017Knauf Insulation, s.r.o. Železničný rad 24, 968 01 Nová BaňaDarovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisovsponzorský finančný dar1 000,00 €16.8.201730.9.2017
42/2017Dobrovoľný hasičský zbor obce Hronský Beňadik, Majerský Ľuboš, predseda DHZ, sídlo: Hronský Beňadik Psiare 96653 D o h o d a o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 700,00 €9.8.201730.11.2017
41/2017Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, 966 53 Hronský Beňadik-Psiare, Hlavná 106/38 zastúpená Ing. Juraj KosmályDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 700,00 €1.8.201730.11.2017
40/2017Ing. Rudolf Vanka - SRÚS, 966 24 Kosorín č. 115Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 12.4.2017je zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na akciu Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, sú nasledovné náležiitosti:do čl. 10 Všeobecné dojednania sa dopĺňa bod 10.8 v znení...0,00 €27.7.201731.12.2017
39/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 221/2016je zmena názvov merných jednotiek po opätovnom zvážení generálneho projektanta v prílohe č. 1 ZoD - Súhrnný položkovitý rozpočet - v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik.0,00 €27.7.201731.12.2017
38/2017ZL - stav, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská BystricaMandátna zmluvaza manažérskej služby pre projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, externý manažment, vypracovanie a kontrola žiadostí o platbu, správy a monitorovanie projektu až po záverečnú monitorovaciu správu9 170,00 €19.7.2017nestanovený
37/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 15.02.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015_6/215 590 306,52 €28.6.2017nestanovený
36/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/012/32je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec, na účely aktívačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ0,00 €22.6.201730.6.2021
35/2017Mária Drgoňová, Janovské 94/19, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/11/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €22.6.201724.6.2017
34/2017Ing.Pavol Petrík,Muštová 6381/21, 934 01 LeviceZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/13/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €21.6.201723.6.2017
33/2017Občianske združenie pivnice Hodruša - Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 300,00 €20.6.201730.11.2017
32/2017Michaela Molnárová, Nový Gýmeš 664, 951 73 Jelenec Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/12/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare14,00 €20.6.201719.6.2017
31/2017Viliam Frick, Pod kláštorom 155/58, 966 53 Hronský BeňadikKúpna zmluva č. 2/2017predaj časti pozemku EKN, parcelné číslo 112, k.ú. Hronský Beňadik 1 260,00 €15.6.2017nestanovený
30/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 147233dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá 1 400,00 €13.6.201731.8.2017
29/2017Magdaléna RakováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/02/HHrobové miesto A 1825,00 €9.6.20177.6.2027
28/2017TEDA STAV s.r.o., 951 08 Golianovo 162ZMLUVA O DIELO č. 282017je vykonanie diela v zmysle súťažnej cenovej kalkulácie12 744,30 €8.6.20176.8.2017
27/2017COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 ŽarnovicaZmluva o reklamesponzorský príspevok: poskytnutie potravinárskeho tovaru33,00 €6.6.201730.6.2017
26/2017Základná škola s materskou školou, Pod kláštorom 158/52, 966 53 Hronský BeňadikDodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2013 o zverení majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou, Ul. Pod kláštorom 158/52, Hronský Beňadik/upravený bod 2. a) a b) na základe vypracovaného geometrického plánu č. 10935479-31/16 zo dňa 12.2.20160,00 €13.5.2017nestanovený
25/2017Jana KarnekováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/10/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €6.5.20177.5.2017
24/2017Ing. Štefan ChanoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/9/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €6.5.20176.5.2017
23/2017VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, 966 81 ŽarnovicaZmluva o dielo č. 01/2017oprava miestnych komunikácií Hronský Beňadik ulica Stráň, Pod kláštorom, Viničná, Ulička23 332,80 €5.5.201731.12.2017
22/2017For Your Business s.r.o., Orovnica 146Zmluva o poskytnutí služieb Externého manažmentu projektu "DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie"je vykonať externý manžment pri implementácii podporeného projektu DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie1 750,00 €28.4.201731.1.2018
21/2017Paulína ŽemberyováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/8/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €27.4.201727.4.2017
20/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/50J/17-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovje poskytovanie finančného príspevku úradom zámestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva4 312,20 €26.4.201730.11.2017
19/2017Helena HolubováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/7/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne40,00 €22.4.201722.4.2017
18/2017Ing. Rudolf Vanka - SRÚS, 966 24 Kosorín č. 115Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníkaje vykonávanie stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik10 000,00 €13.4.201731.12.2017
17/2017Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská BystricaZMLUVA č. 58/BB/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie15 900,00 €11.4.201731.1.2018
16/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZMLUVA O DIELO č. 221/2016je zhotovenie diela-stavby Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik 535 832,98 €7.4.201731.12.2017
15/2017Iveta TökölyováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/01/HHrobové miesto A 1815,00 €24.3.201716.2.2027
14/2017Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovdočasné užívanie (nájmu) nájomcovi poľnohospodárske pozemky vedené v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Hronský Beňadik LV č. 1, v katastrálnom území Psiare LV č. 1617, v katastrálnom území Tekovské Nemce LV č. 2812, 120, 1098 375,72 €14.3.201731.12.2027
13/2017Slovenská republika zastu. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzkyje bezodplatné odovzdanie stavebného objektu uvedeného v čl. II ods. 2 písm. a) ako vyvolanej úpravy odovzdávajúcim a jeho prevzatie preberajúcim, a to v rozsahu popísanom nižšie: úsek R1 Beladice - Tekovské Nemce, I. SO 150-00 Úprava cesty III/0761 Čaradice - Hronský Beňadik - plocha chodníkov cesty III/0761 príslušné k obci Hronský Beňadik vo výmere 832,5m20,00 €10.3.2017nestanovený
12/2017MUDr. Miloš Hrnčiar, Cintorínska 114/34, 968 01 Nová BaňaDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik 104,00 € (jednotková)4.3.2017nestanovený
11/2017Monika TomčániováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/6/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare49,00 €24.2.201726.2.2017
10/2017Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/05/Nprenájom vestibulu v DK33,50 €18.2.201717.2.2017
9/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/215Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik 597 863,44 €16.2.201731.12.2028
8/2017Katarína Lipčeyová, Partizánska 442/85, 949 11 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/4/Nprenájom vestibulu v Dome kultúry28,00 €10.2.20179.2.2017
7/2017Mária UhnákováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/03/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €3.2.20173.2.2017
6/2017Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie3,25 €3.2.201731.12.2017
5/2017Tekovská ekologická, s.r.o. 935 33 Nový Tekov č. 133Dodatok č. 3 k Zmluve č. 100 0021 o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu spôsob a podmienky úhrady nákladov obcou vo vzťahu k vytriedeným zložkám komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov0,00 €24.1.2017nestanovený
4/2017Jakub VavroZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/02/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €14.1.201714.1.2017
3/2017Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, cenník dodávky elektriny TOP 17-19 I.zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta0,00 €12.1.201731.12.2019
2/2017Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/01prenájom vestibulu v DK33,50 €11.1.201710.1.2017
Položky 1-50 z 51
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 135
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
135/2016Alžbeta ŠárikováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 64/2016prenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €28.12.201629.12.2016
134/2016Koloman TőkőlyZmluva o nájme nebytových priestorov č. 63/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €28.12.201627.12.2016
133/2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0145-PRB/2015/Zzáložca sa podľa článku V bod 1 písm. c) Zmluvy o poskytnutí dotácie zaviazal využiť byty uvedené v článku I. bod 1. písm.a) tejto zmluvy po dobu minimálne 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania 315 870,00 €20.12.2016nestanovený
132/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 62/2016prenájom vestibulu v DK33,50 €10.12.20169.12.2016
131/2016Terézia MakáňováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 61/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €7.12.20167.12.2016
130/2016Hydro Development, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 60/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne75,00 €6.12.20165.12.2016
129/2016Silvester Kőntőš, Eva Kőntőšová, Silvia Šustáková Kúpna zmluva č. 2/2016predaj časti pozemku EKN parcely, parcelné číslo 181 140,00 €2.12.2016nestanovený
128/2016Beáta Kováčová, 947 01 Hurbanovo, Nový diel 19Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 59/2016prenájom vestibulu v DK14,00 €2.12.20161.12.2016
127/2016Ashop s.r.o., Slovanská cesta 5047, 022 01 ČadcaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 58/2016predaj textilu, obuvi, spotrebného tovaru33,50 €26.11.201625.11.2016
126/2016ZIN. s.r.o., Mýtne námestie 464, 966 53 Hronský BeňadikKúpna zmluva č. 1/2016predaj časti pozemku EKN parcely, parcelné číslo 44923,00 €24.11.2016nestanovený
125/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57/2016prenájom vestibulu v DK33,50 €23.11.201622.11.2016
124/2016Eva ŠmondrkováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 56/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €19.11.201619.11.2016
123/2016Mária CickováNájomná zmluva na hrobové miesto 12/2016Hrobové miesto 169 A28,00 €8.11.2016nestanovený
122/2016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, cenník dodávky elektriny TOP 17-19 I., zoznam odberných miest odberateľazabezpečiť distribúciu elektriny do odberných miest0,00 €8.11.201631.12.2019
121/2016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, cenník dodávky elektriny TOP 17-19 I.zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta0,00 €1.11.201631.12.2019
120/20167xx, s.r.o., Gogoľova č. 3, 036 01 MartinMandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti v platnom znení, číslo zmluvy: 18-D/2016je záväzok mandatára vyvíjať pre mandanta a na jeho účet činnosť podľa §4 ods. 1 písm. a,b.c,d,e,f zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... 600,00 € (jednotková)29.10.2016nestanovený
119/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestje právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy, ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto zmluve: služby IS DCOM...0,00 €29.10.2016nestanovený
118/2016Mária CickováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 55/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €28.10.201630.10.2016
117/2016Mgr. Viktória ChanováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 54/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €27.10.201629.10.2016
116/2016Mária RichterováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €22.10.201623.10.2016
115/2016ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2016prenájom zasadacej miestnosti malej bez využitia kuchyne, bez vykurovania5,00 €22.10.201621.10.2016
114/2016BEAT, s.r.o. Ľ. Okánika 2/35, 949 01 NitraZmluva o dielo č. 001/2016 Rozpočítavanie nákladov za dodávku ÚK, TÚV, SV, DVvykonávať rozpočítavanie nákladov za dodávku ÚK, TÚV, SV,DV za daný rok, vyúčtovanie musí obsahovať všetky náležitosti ukladané predpismi a smernicami15,84 € (jednotková)18.10.2016nestanovený
113/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2016prenájom vestibulu v DK33,50 €18.10.201617.10.2016
112/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miestDEUS poskytuje, primárne obciam a mestám združeným v ZMOS, služby IS DCOM a ďalšie plnenie podľa tejto Zmluvy vo verejnom záujme1 174,00 €18.10.2016nestanovený
111/2016Janka ZimováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 50/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne, s vykurovaním 50,00 €15.10.201615.10.2016
110/2016SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 BratislavaHromadná licenčná zmluvaje udelenie súhlasu - licencie používateľovi podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. f autorského zákona80,40 €7.10.201618.10.2016
109/2016ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne5,00 €6.10.20165.10.2016
108/2016Ján SrnkaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2016 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákoníka v platnom znení a v zmysle zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte, ulica Ulička s.č. 540 (353/5) v Hronskom Beňadiku41,98 € (jednotková)1.10.2016nestanovený
107/2016Marián HrtúsDohoda o skončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte, ulica Ulička s.č. 540 (353/5) v Hronskom Beňadiku0,00 €1.10.201630.9.2016
106/2016Katarína Urbánková, Skalité 240, 023 14 SkalitéZmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2016prenájom sály v Dome kultúry50,00 €27.9.201626.9.2016
105/2016For Your Business s.r.o., Orovnica 146Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb uzavretá v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisovposkytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať v rámci a v súlade so svojím predmetom činnosti služby podľa požiadaviek objednávateľa, smerujúce k získaniu finančných prostriedkov v rámci Výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2016-Aktivita 2-osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel podľa vzoru elektronického panelu na premenné prevádzkové informácie Z12 podľa vyhlášky 450,00 €21.9.2016nestanovený
104/2016For Your Business s.r.o., Orovnica 146Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb uzavretá v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisovposkytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať v rámci a v súlade so svojím predmetom činnosti služby podľa požiadaviek objednávateľa, smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu - Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie pre rok 2017 950,00 €21.9.2016nestanovený
103/2016Peter MelušZmluva o dielo uzavretá podľa §631 Občianskeho zákonníkaZabezpečenie hudobných vstupov na podujatí dňa 17.9.2016 v Hronskom Benadiku 200,00 €20.9.201621.9.2016
102/2016Kajzer Róbert - imitátorZMLUVA O USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIAUskutočnenie vystúpenia dňa 17.9.2016 v Hronskom Benadiku. Vystúpenie s programom „Show Roba Kajzera a Petra Meluša “. Začiatok programu o 17.30 hod.  400,00 €20.9.201621.9.2016
101/2016Magdaléna RakováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne35,00 €10.9.201610.9.2016
100/2016Knauf Insulation, s.r.o. Železničný rad 24, 968 01 Nová BaňaDarovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovdarca sa touto zmluvou zaväzuje prenechať obdarovanému peňažné prostriedky ako sponzorský finančný dar 500,00 €7.9.20165.10.2016
99/2016ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne10,00 €6.9.20165.9.2016
98/2016SimKor, s.r.o. ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZmluva o reklameje dojednanie spôsobu výkonu reklamy a propagácie firmy záujemcu prostredníctvom reklamného panelu pri príležitosti obecných slávností spojených s remeselným jarmokom 400,00 €31.8.201617.9.2016
97/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2016prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €27.8.201626.8.2016
96/2016Marta ČervenákováNájomná zmluva na hrobové miesto 11/2016Hrobové miesto 720,00 €24.8.201623.8.2026
95/2016Pavel BogdáňNájomná zmluva o prenájme pozemku č. 2/2016prenájom časti pozemku v k.ú. Hronský Beňadik10,00 € (jednotková)23.8.2016nestanovený
94/2016Katarína GondováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €20.8.201620.8.2016
93/2016Tekovská ekologická, s.r.o. 935 33 Nový Tekov č. 133Dodatok č. 2 K zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu číslo zmluvy: 100 0021 zo dňa 31.12.2007 s držiteľom odpadu: Obec Hronský BeňadikZmluvné ceny od 1.7.2016 pre odpady0,00 €18.8.2016nestanovený
92/2016Eva MüllerováNájomná zmluva na hrobové miesto 10/2016Hrobové miesto C 2130,00 €17.8.201615.8.2026
91/2016Vladimíra BeňováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2016prenájom Starej školy v časti Psiare31,50 €13.8.201613.8.2016
90/2016Ján BratkoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €13.8.201613.8.2016
89/2016Eva MüllerováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2016prenájom veľkej zasadacej miestnosti s využitím kuchyne v DK18,00 €12.8.201613.8.2016
88/2016Jaroslav MichňaNájomná zmluva o prenájme pozemku č. 1/2016prenájom časti pozemku v k.ú. Psiare10,00 € (jednotková)6.8.2016nestanovený
87/2016Martina Zámočníková JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2016prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €5.8.20169.8.2016
86/2016Ľubomír KasanZmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €5.8.20166.8.2016
Položky 1-50 z 135
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 106
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
106/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle §12 ods. 3 písme.b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z.úrazové poistenie26,00 €1.1.201631.12.2016
105/2015Karol SzendreiZmluva o nájme nebytových priestorov č.52/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK25,00 €29.12.20151.1.2016
104/2015Jozef KolpaskýNájomná zmluva na hrobové miesto 11/2015jednohrob A 11110,00 €23.12.2015nestanovený
103/2015Emil HolečkaNájomná zmluva na hrobové miesto 10/2015jednohrob 210,00 €23.12.2015nestanovený
102/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č.51/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €12.12.201511.12.2015
101/2015Allmea pharma, s.r.o. 935 21 Tlmače, Francúzska ul. 245/66Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2015prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/3, Hronský Beňadik 150,10 € (jednotková)11.12.2015nestanovený
100/2015Allmea, s.r.o. 935 21 Tlmače, Francúzska 70 Dohoda o skončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2015nebytové priestory v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/3, Hronský Beňadik0,00 €11.12.20159.12.2015
99/2015Mária KuklováZmluva o nájme nebytových priestorov č.50/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €9.12.20159.12.2015
98/2015Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva č. 0146-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostije poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania21 150,00 €5.12.201530.6.2016
97/2015Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva č. 0145-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovje poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 315 870,00 €5.12.201530.6.2016
96/2015Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úvere číslo 600/515/2015je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru 737 030,00 €5.12.20154.12.2045
95/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 15/27/054/135je poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ4 615,20 €1.12.201531.8.2016
94/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 15/27/010/91 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníje aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €1.12.201531.12.2017
93/2015Katarína Urbánková, Skalité 240, 023 14 SkalitéZmluva o nájme nebytových priestorov č.49/2015prenájom sály v Dome kultúry50,00 €26.11.201525.11.2015
92/2015Miroslav HavranZmluva o nájme nebytových priestorov č.48/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €21.11.201521.11.2015
91/2015ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č.47/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne10,00 €19.11.201518.11.2015
90/2015Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €7.11.2015nestanovený
89/2015Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €7.11.2015nestanovený
88/2015Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €7.11.2015nestanovený
87/2015KOVO športový klub Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č.46/2015prenájom sály v Dome kultúry35,00 €7.11.20158.11.2015
86/2015Jozef MelegNájomná zmluva na hrobové miesto č. 09/2015jednohrob 18910,00 €6.11.2015nestanovený
85/2015Mária PaulovičováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 08/2015jednohrob B 2910,00 €6.11.2015nestanovený
84/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle §12 ods. 3 písme.b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z.úrazové poistenie3,25 €31.10.201531.12.2015
83/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č.45/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €23.10.201523.10.2015
82/2015Ing. Ľubomír LopúchKúpna zmluva 1/2015predaj pozemku C KN p. č. 310  395,00 €9.10.2015nestanovený
81/2015Darina KožinováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2015prenájom zasadacej miestnosti s využitím kuchyne0,00 €9.10.201510.10.2015
80/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie §12 zákon 417/2013 Z. z.úrazové poistenie3,25 €1.10.201531.12.2015
79/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €29.9.201528.9.2015
78/2015Lukáš Holzer, Záhradná 27, 968 01 Nová BaňaZmluva č. 21/2015výstupenie skupiny CRABSLIDE 500,00 €25.9.2015nestanovený
77/2015Jana KarnekováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2015prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €25.9.201526.9.2015
76/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDodatok č. 1 k dohode č. 15/27/052/67na podporu vytváranie pracovných miest poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb §521 948,64 €24.9.201530.9.2015
75/2015Marián BónaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2015prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry35,00 €23.9.201523.9.2015
74/2015Roman MartišZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2015prenájom Starej školy v časti Psiare14,00 €18.9.201519.9.2015
73/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €9.9.20158.9.2015
72/2015Banskobystrický samosprávny kraj940.výročie písomnej zmienkyfinančná dotácia 2015 750,00 €3.9.2015nestanovený
71/2015SimKor s.r.ozmluva o reklamereklama a propagácia firmy pri 940 výročí obci HB 400,00 €3.9.2015nestanovený
70/2015GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceZmluva o poskytnutí službyslužby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA0,00 €27.8.201527.8.2020
69/2015GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceLicenčná zmluvaortofotomapa k. ú. obce Hronský Beňadik v plošnom rozsahu 9,23 km2 553,80 €27.8.201531.12.2015
68/2015Jana Ryšavá, Ulička 376/110, 966 53 Hronský BeňadikDohoda o ukončení nájmuprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik0,00 €27.8.201531.8.2015
67/2015František LukyZmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2015prenájom Starej školy v časti Psiare7,00 €27.8.201527.8.2015
66/2015Katarína Urbánková, Skalité 240, 023 14 SkalitéZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2015prenájom sály v Dome kultúry50,00 €26.8.201525.8.2015
65/2015PhDr.Pavol Šteiner, M.R.Štefánika 22, 93501 LeviceZmluva o vytvorení dielamonografia Hronský Beňadik a Psiare1 200,00 €26.8.2015nestanovený
64/2015Jaroslav MichňaNájomná zmluva o prenájme pozemku prenájom časti pozemku v k.ú. Psiare10,00 €19.8.201531.7.2016
63/2015Angelika TomčániováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2015prenájom Starej školy v časti Psiare35,00 €14.8.201516.8.2015
62/2015PZ Salaš v Orovnici, 966 52 Tekovská BreznicaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2015prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry0,00 €14.8.201514.8.2015
61/2015Koloman TökölyNájomná zmluva na hrobové miesto č. 07/2015jednohrob A 16816,59 €13.8.2015nestanovený
60/2015Koloman TökölyNájomná zmluva na hrobové miesto č. 06/2015jednohrob A 16716,59 €13.8.2015nestanovený
59/2015Pavel BogdáňZmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov v Hasičskom dome23,96 € (jednotková)8.8.201531.7.2016
58/2015Allmea, s.r.o., Francúzska 70, 935 21 TlmačeZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2015prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik 127,59 € (jednotková)5.8.2015nestanovený
57/2015Allmea, s.r.o., Francúzska 70, 935 21 TlmačeZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2015prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik86,73 € (jednotková)5.8.2015nestanovený
Položky 1-50 z 106
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 104
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
104/2014Eva Šmondrková, Janovské 98, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik57,88 € (jednotková)1.1.2015nestanovený
103/2014Ing. Helena NetriováNájomná zmluva na hrobové miesto č.10/2014dvojhrob č. C 18619,91 €30.12.201429.12.2024
102/2014Ján ŠtevlíkNájomná zmluva na hrobové miesto č.09/2014jednohrob č. A 1809,95 €23.12.201422.12.2024
101/2014Ing. Ľubomír LopúchNájomná zmluva na hrobové miesto č.08/2014jednohrob č. B 21616,59 €5.12.20144.12.2024
100/2014Ing. Slavomír LopúchNájomná zmluva na hrobové miesto č.07/2014jednohrob č. B 21516,59 €5.12.20144.12.2024
99/2014Helena LopúchováNájomná zmluva na hrobové miesto č.06/2014jednohrob č. B 2149,95 €16.1.20154.12.2024
98/2014Doc.PaedDr.Jana Lopúchová PhDNájomná zmluva na hrobové miesto č.05/2014jednohrob č. B 21316,59 €5.12.20144.12.2024
97/2014Darina MužíkováNájomná zmluva na hrobové miesto č.03/2014dvojhrob č. C 25726,54 €15.7.201429.7.2024
96/2014Mária VajdováNájomná zmluva na hrobové miesto č.02/2014jednohrob č. 3049,95 €18.6.201417.6.2024
95/2014Anna ČiernaNájomná zmluva za hrobové miesto č. 01/2014dvojhrob č. 30826,54 €4.6.20143.6.2024
94/2014MADE spol s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská BystricaDodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1226/2013doplnenie programov1,00 €31.12.2014nestanovený
93/2014DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest poskytovanie služieb IS DCOM:0,00 €12.12.201430.9.2015
92/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení č. 73/2015/AC/ZCrealizácia pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi0,00 €30.12.201431.12.2015
91/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2014prenájom vestibulu v Dome Kultúry33,50 €20.12.201422.12.2014
90/2014Ivana Valentínyová, Ulička 355/9, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik74,73 € (jednotková)4.12.2014nestanovený
89/2014Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu POKvalitnejšie, bezpečnejšie a atraktívnejšie centrum obce HB 167,62 €1.9.2014nestanovený
88/2014Okresný súd, Námestie Matice slovenskej č. 5/1, 965 34 Žiar nad HronomDohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4ods.2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzabezpečovanie výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom č. 528/2005 Z.z.0,00 €27.11.20142.1.2016
87/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - §10 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov-dodatokúrazové poistenie6,50 €26.11.201431.12.2014
86/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2014prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €22.11.201424.11.2014
85/2014Peter ZőldZmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2014prenájom priestorov v Starej škole v časti Psiare7,00 €11.11.201411.11.2014
84/2014Peter ZőldZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2014prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry21,00 €10.11.201410.11.2014
83/2014Michal DrgoňaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2014prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry21,00 €9.11.20149.11.2014
82/2014Michal DrgoňaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2014prenájom priestorov v Starej škole v časti Psiare10,50 €7.11.20147.11.2014
81/2014Ján BandziZmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2014prenájom priestorov v Starej škole v časti Psiare10,50 €8.11.20148.11.2014
80/2014Ján BandziZmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2014prenájom sály v Dome kultúry30,00 €7.11.20147.11.2014
79/2014Helena LopúchováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2014prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry0,00 €28.10.201428.10.2014
78/2014Mária ForgáčováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2014prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry40,00 €25.10.201425.10.2014
77/2014AIDAN s.r.o. Riazanská 2, 831 03 BratislavaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2014prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry17,50 €15.10.201415.10.2014
76/2014Václav Lánik- LANKSON, Prúdová 3033/7, 821 05 Bratislava - RužinovZmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2014prenájom sály v Dome kultúry30,00 €15.10.201415.10.2014
75/2014Vladimír RáchelaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2014 prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €11.10.201411.10.2014
74/2014ANPEK očná optikaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2014prenájom malej zasadačky v Dome kultúry3,50 €4.10.20146.10.2014
73/2014Radovan Jantulik RADO plus, Revolučná 2270/7, 024 04 Kysucké Nové MestoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2014prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €4.10.20146.10.2014
72/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2014prenájom vestibulu v Dome Kultúry33,50 €27.9.201429.9.2014
71/2014Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanovoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 29/2014prenájom vestibulu v Dome Kultúry7,00 €24.9.201423.9.2014
70/2014Oľga BarborováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2014prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v DK30,00 €20.9.201420.9.2014
69/2014Marek NováckyZmluva o nájme bytu č.20 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 962,87 €4.9.201431.8.2015
68/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - §10 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonovúrazové poistenie6,50 €29.8.201431.12.2014
67/2014Oľga SarkováZmluva o nájme bytu č.19 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 862,73 €16.8.201431.7.2015
66/2014Bohuslav ŠimkoZmluva o nájme bytu č.1 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 844,43 €16.8.201431.7.2015
65/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2014prenájom sály v Dome kultúry50,00 €16.8.201418.8.2014
58/2014Jaroslav DubanecZmluva o nájme bytu č. 11 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné zmysle § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 952,85 €16.8.201431.7.2015
64/2014Jakub VavroZmluva o nájme bytu č.17 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik "Polyfunkčný objekt" súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE1 073,51 €15.8.201431.7.2015
63/2014Katarína ŽemberyováZmluva o nájme bytu č.2 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik "Polyfunkčný objekt" súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE1 165,43 €15.8.201431.7.2015
62/2014Športový klub KOVO, Hlavná 294/160, 966 563 Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia1 500,00 €15.8.201430.11.2014
61/2014Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s, .Pri Rajčianke 2927, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústavy SSE-D 138,64 €14.8.2014nestanovený
60/2014Rastislav MiksaiZmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2014prenájom veľkej zasadačky + kuchynky v Dome kultúry16,50 €9.8.20149.8.2014
46/2014Veronika MalíkováZmluva o nájme bytu č. 4 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE1 114,37 €8.8.201431.7.2015
59/2014Peter CiglianZmluva o nájme bytu č.18 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 881,21 €8.8.201431.7.2015
57/2014Denisa CiglianováZmluva o nájme bytu č.16 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 838,97 €8.8.201431.7.2015
56/2014Vladimíra BaraňaiováZmluva o nájme bytu č.15 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 952,85 €8.8.201431.7.2015
Položky 1-50 z 104
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 87
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
87/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obecza úrazové poistenie19,50 €11.1.201431.5.2014
86/2013Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Hronskom Beňadiku 106,60 €1.1.20141.11.2023
85/2013Eva Arvajová Rakovec 70/24 966 53 Hronský Beňadik Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Hronskom Beňadiku 210,00 €1.1.201428.2.2014
84/2013Anna MiškovskáZmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2013prenájom sály v Dome kultúry33,19 €28.12.201328.12.2013
83/2013Eva LakomčíkováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry 40,00 €28.12.201328.12.2013
82/2013Šúri Lám, 966 61 hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €18.12.201318.12.2013
81/2013Judita Balážiková, Mgr.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2013prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare7,00 €14.12.201314.12.2013
80/2013Jozef ŠimkoNájomná zmluva č. 13/2013za jednohrob (detský hrob)4,97 €29.11.201331.10.2033
79/2013Alexandra SupukováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry40,00 €22.11.201322.11.2013
78/2013Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €22.11.201322.11.2013
77/2013ŠÚRI LÁM, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €12.11.201313.11.2013
76/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda číslo 15/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanieabsolventská prax0,00 €30.10.201330.4.2014
75/2013Andrea VrťováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2013prenájom malej zasadačky v Dome kultúry14,00 €29.10.201329.10.2013
74/2013Šúri Lám 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €25.10.201325.10.2013
73/2013Marián NemčokZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry25,00 €24.10.201324.10.2013
72/2013Vanda PovinskáNájomná zmluva č. 12/2013za hrobové miesto - jednohrob9,95 €10.10.20138.10.2023
71/2013Igor Urdzík NIPA Zluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €4.10.20134.10.2013
70/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDOHODA č. 36/§50j/NS 2013operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (je poskytovanie finančného príspevku 80%)1 522,08 €27.9.201330.6.2014
69/2013Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €25.9.201325.9.2013
68/2013Daniela HudecováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2013prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare10,50 €5.9.20136.9.2013
67/2013Ľubica LaukováNájomná zmluva č. 10/2013za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €4.9.20133.9.2023
66/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie3,25 €3.9.201330.9.2013
65/2013Ivana Valentínyová, Ulička 355/9, 966 53 Hronský BeňadikDohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy skončenie nájmu v budove Zdravotného strediska v H.Beňadiku0,00 €3.9.201331.8.2013
64/2013Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaDodatok č. 1 k Dohode o prevádzkovaní vodovodu "Hronský Beňadik - Psiare" uzavretej dňa 09.02.1996registrácia zo zákona - prevádzkovanie vodovodu Hronský Beňadik - Psiare0,00 €28.8.2013nestanovený
63/2013Teodor CsikósZmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €28.8.201328.8.2013
62/2013Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanooZmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry7,00 €27.8.201327.8.2013
61/2013Ján Melišek, Obuvnícka 3, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €27.8.201327.8.2013
60/2013Roman ŠtoselZmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2013prenájom sály a kuchyne pri sále v Dome kultúry85,00 €24.8.201325.8.2013
59/2013ZO-Slovenský zväz záhradkárovDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcedotácia na činnosť organizácie 600,00 €23.8.201330.11.2013
58/2013ŠÚRI LÁM, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €15.8.201315.8.2013
57/2013Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 Hurbanovo Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry7,00 €6.8.20136.8.2013
56/2013Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska-Hronský Beňadik PsiareDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcedotácia 800,00 €7.8.201330.11.2013
55/2013Mária ZelinkováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2013rodinné posedenie16,50 €30.7.201330.7.2013
54/2013ŠÚRI LÁM, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 29/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €19.7.201319.7.2013
53/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci podľa obchodného zákonníkapropagácia a.s. komunálnej poisťovne k oslavám 1150 výročia, dňa 5.7.2013 200,00 €18.7.201331.7.2013
52/2013SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, Banská ŠtiavnicaDODATOK č.1 K ZMLUVE O VÝSTAVBE č.8005/2013výstavba 21-bytových jednotiek1 137 600,00 €11.7.201330.6.2014
51/2013Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €9.7.20139.7.2013
50/2013Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 BratislavaZmluva o reklamezabezpečiť reklamu a propagáciu obchodného mena a loga pri príležitosti osláv Cyrila a Metoda, dňa 5.7.20132 000,00 €9.7.201315.9.2013
49/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obecza úrazové poistenie3,25 €3.7.201331.8.2013
48/2013SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, Banská ŠtiavnicaZmluva o reklamepropagácia firmy, reklama na podujatí Cyrilometodské dni dňa 5.7.2013  200,00 €5.7.201331.7.2013
47/2013Helena BandziováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2013prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare14,00 €22.6.201322.6.2013
46/2013PZ Salaš v Orovnici, 966 52 Tekovská BreznicaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2013prenájom sály v Dome kultúry70,00 €21.6.201322.6.2013
45/2013Terézia GondováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €18.6.201318.6.2013
44/2013Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3, KošiceZmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb"webová aplikácia Geosense Geoportal" 800,00 €18.6.2013nestanovený
43/2013Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €11.6.201311.6.2013
42/2013FLEXIGROUP-3 s.r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov ukončenie nájmu0,00 €8.6.201331.5.2013
41/2013Marcel Čmiko, 972 48 Horná Ves č. 160Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry3,50 €31.5.201331.5.2013
40/2013Marián PrachárZmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry30,00 €25.5.201326.5.2013
39/2013Anna BeňušováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2013prenájom sály a kuchyne pri sále v Dome kultúry52,00 €18.5.201319.5.2013
38/2013Klub slovenských turistov, predseda klubu Ing. Valéria Marušková, Janovské 93/17 Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 500,00 €18.5.201330.11.2013
Položky 1-50 z 87
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 123
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
123/2012Komunálna poisťovňa a.s., BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie26,00 €3.1.201331.5.2013
122/2012MP Progit s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 BratislavaMandátna zmluvauskutočnenie verejného obstarávania pod limitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác pre výstavbu:Výstavba nájomných bytov Obecným úradom v Hronskom Beňadiku podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)5 000,00 €31.12.2012nestanovený
121/2012Karol SzendreiZmluva o nájme nebytových priestorov č. 54/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky40,00 €31.12.20121.1.2013
120/2012Júlia BickováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2012 prenájom veľkej zasadačky a kuchynky25,00 €28.12.201228.12.2012
119/2012EMÍLIA VIGLAŠOVÁNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 21/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €20.12.201219.12.2022
118/2012MÁRIA KONIAROVÁNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 20/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €19.12.201218.12.2022
117/2012Miroslav GalbavýZmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky40,00 €15.12.201215.12.2012
116/2012JUDr. Milan Gocník, Šoltésovej 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytovaní právnych služiebvykonávanie činnosti smerujúcej k zániku daňových pohľadávok v predexekučnom a exekučnom konaní0,00 €15.12.2012nestanovený
115/2012Daniela PištováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky40,00 €8.12.20128.12.2012
114/2012MADE spol. s r.o. Sídlo: Lazovná 69, 974 01 Banská BystricaLICENČNÁ ZMLUVA č. U1226/2013poskytnutie licencie – používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému programo-vému vybaveniu informačného systému pre obce a mestá URBIS, poskytnutie služby Systémová podpora 306,00 €8.12.2012nestanovený
113/2012Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 50/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry33,50 €7.12.20127.12.2012
112/2012Gabriela MolnárováNájomná zmluva č. 19/2012za hrobové miesto - dvojhrob9,95 €4.12.201230.11.2022
111/2012Marcel Čmiko,972 48 Horná Ves č. 160 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry10,00 €23.11.201223.11.2012
110/2012Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanovoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry10,00 €22.11.201222.11.2012
109/2012Eva MullerováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2012prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare10,50 €17.11.201217.11.2012
108/2012František Havetta FENESTRASK - Zlaté Moravce, Veľké Vozokany č. 19, 951 82ZMLUVA O DIELO SQA2F01A uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranam dodávka a montáž plastových okien/dverí 123,96 €16.11.2012nestanovený
107/2012ToNi Žiar, Hronská 30, 966 21 LovčaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2012prenájom veľkej zasadačky bez kuchynky7,00 €14.11.201214.11.2012
106/2012Veolia Transport Nitra a.s. (predtým SAD Nitra, a.s.)so sídlom: Štúrova 72, 949 44 NitraDodatok č. 1 k Obchodnej zmluve č. 22-5/07-ZM uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 56/2012 Z.z.o cestnej dopravePredmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o vykonávanie dopravných služieb dopravcom na základe požiadavky prepravcu spojmi č. 11 a 16 na linke 407404 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Tlmače - Levice A záväzok prepravcu uhrádzať odplatu dohodnutú v čl. IV tejto zmluvy43,02 €1.11.2012nestanovený
105/2012Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1,949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry33,50 €12.11.201212.11.2012
104/2012Katarína KováčováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky25,00 €9.11.20129.11.2012
103/2012Erik Sedlák - LAHER, Adyho 9, 937 01 ŽeliezovceZmluva o dielo č. 20120903dodávka a montáž pripojovacieho plynovodu podľa podmienok určených SPP1 641,77 €3.11.2012nestanovený
102/2012Mikuláš HavranNájomná zmluva č. 18/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €1.11.201230.10.2017
101/2012Albín HolosZmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2012prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare10,50 €28.10.201228.10.2012
100/2012Alžbeta ŽdánskaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky25,00 €26.10.201226.10.2012
99/2012Gabriela Mikle-BarátováNájomná zmluva č. 17/2012za hrobové miesto - jednohrob detský4,97 €20.10.201219.10.2022
98/2012Gabriela Mikle-BarátováNájomná zmluva č. 16/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €20.10.201219.10.2022
97/2012Magdaléna ŽemberyováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2012prenájom malej zasadačky17,50 €20.10.201220.10.2012
96/2012Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanovoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry5,00 €16.10.201216.10.2012
95/2012Božena GajdošováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012prenájom veľkej zasadačky + kuchynky25,00 €12.10.201212.10.2012
94/2012Ján MihálikNájomná zmluva č. 15/2012nájomná zmluva č. 15/2012 - za dvojhrob19,91 €1.10.201228.9.2022
93/2012JUMA - Martina Zámočníková, Nitra, Spojovacia 1Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry33,50 €1.10.20121.10.2012
92/2012Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Ing. Vladimír MaňkaZmluva č. 957/2012 UDP-P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012finančná dotácia na rok 2012 - VZN BBSK č. 15/2010 800,00 €29.9.201230.11.2012
91/2012Andriána TokolyováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2012prenajatie veľkej zasadačky + kuchynky30,00 €30.9.201230.9.2012
90/2012Beáta Kováčová, Hurbanovo, Nový diel 19Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry7,00 €19.9.201219.9.2012
89/2012Beáta Kováčová, Hurbanovo, Nový diel 19Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry7,00 €10.9.201210.9.2012
88/2012Jana CardinalZmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2012prenájom veľkej zasadačky + kuchynky35,00 €10.9.201210.9.2012
87/2012Základná škola s materskou školou,Mgr. Ľudmila Romancová-riaditeľka školy, Pod kláštorom 158/52, 966 53 Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce - nákup školských pomôcok pre prvákov základnej školy v počte 9 žiakov 450,00 €6.9.201230.11.2012
86/2012Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hronský Beňadik, Pod kláštorom 1, 966 53 Hronský BeňadikNájomná zmluva k pozemku uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znenínájomná zmluva na prenájom pozemku - cintorín Psiare 1,00 €1.9.201231.8.2022
85/2012Marcel Čmiko, 972 48 Horná Ves, č. 160 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry3,50 €23.8.201223.8.2012
84/2012Ľubomír HudecZmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2012prenájom priestorov stará škola časť Psiare7,00 €18.8.201218.8.2012
83/2012H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5Mandátna zmluvaposkytnutie odbornej pomoci vo verejnom obstarávaní, uskutočnenie verejného obstarávania podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác pre Výstabu nájomných bytov Obecným úradom v Hronskom Beňadiku5 000,00 €15.8.2012nestanovený
82/2012Albína MajerováNájomná zmluva č. 14/2012za hrobové miesto - dvojhrob26,54 €7.8.201231.12.2022
81/2012Ján Botto, Dolná Mičiná 9, 974 01 Banská BystricaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvazberné nádoby na zber šatstva, obuvi, hračiek 0,00 €8.8.2012nestanovený
80/2012Komunálna poisťovňa a.s., BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie3,25 €2.8.201229.2.2012
79/2012Terézia GondováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2012prenájom veľkej zasadačky + kuchynky30,00 €28.7.201228.7.2012
78/2012UNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A,821 08 BratislavaZmluva č.P-0032067600 o využívaní elektronických služiebvyužívanie elektronických služieb0,00 €27.7.2012nestanovený
77/2012Valkovič Michal, Hronský Beňadik PsiareDohoda o poskytnutí návratného finančného príspevkuna pohreb manželky  484,90 €27.7.201231.12.2012
76/2012METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská BystricaZMLUVA O DIELO č. O/284/12zber elektroodpadu-veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, osvetľovacie zariadenia, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke zariadenia, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty0,03 €19.7.2012nestanovený
75/2012Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 BratislavaZmluva o reklamereklama - propagácia obchodné mena a loga pri príležitosti konania kultúrneho podujatia Cyrilometodejské oslavy1 000,00 €28.6.2012nestanovený
74/2012FLEXIGROUP-3 s.r.o.,Námestie Šoltésovej 14, 934 01 LeviceZmluva o prenájme nebytových priestorovnebytové priestory - objekt bývalého obecného úradu2 279,45 €1.7.201231.12.2014
Položky 1-50 z 123
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-21 z 21
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20/2011Eva Arvajová, Rakovec 70/24, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o prenájme nebytových priestorovnebytové priestory v Zdravotnom stredisku 240,00 €1.1.201231.12.2013
19/2011Radoslav Ďurovský, 966 52 Tekovská Breznica 497Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluvenájomné za nebytové priestory 644,04 €1.7.2011nestanovený
18/2011Ondrej ĎurovičDohoda o ukončení nájomnej zmluvy o nájme bytuobecný /služobný/ byt0,00 €31.12.201131.12.2011
17/2011Únia žien Mária Drgoňová Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 100,00 €2.6.201131.12.2011
16/2011Športový klub Miroslav Kabina Hronský Beňadik PsiareDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik3 000,00 €31.5.201131.12.2011
15/2011Slovenský zväz zdravotne postihnutých Marta Rajčoková Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 300,00 €2.7.201131.12.2011
14/2011Slovenský zväz záhradkárov Psiare, Ing. Juraj Kosmály Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 200,00 €27.8.201131.12.2011
13/2011Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, RSDr. Ján Príbelský Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 100,00 €25.10.201131.12.2011
12/2011Bankobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 Banská BystricaZmluva o spoluúčasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2012spoluúčasť vystavovateľa a spoluvystavovateľa na 18. ročníku v Bratislave 150,00 €20.12.2011nestanovený
11/2011COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Bystrická 44 ŽarnovicaZmluva o zriadení vecného bremena0,00 €8.11.2011nestanovený
10/2011SPP - distribúcia a.s. BratislavaZmluva o pripojení k distribučnej sietiodberné plynové zariadenie0,00 €30.11.2011nestanovený
9/2011Bankobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 Banská BystricaZmluva č. 927/2011/ODDTRFR-P o poskytntutí finančnej dotácie na rok 2011finančná dotácia na rok 2011 250,00 €18.10.201131.12.2011
8/2011AGENTÚRA AMMA s.r.o., Cabanova 3289/13F, BratislavaMandátna zmluva 19/2011 120 000,00 €11.3.2011nestanovený
7/2011Obvodný úrad Žiar nad Hronom, Nám. MS 8 Žiar nad HronomZmluva ObU-ZH-CO-2011/02853-5výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh CO0,00 €24.5.2011nestanovený
6/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o slúžbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovaktivačná činnosť formou menších obecných služieb1 083,50 €1.6.201131.12.2011
5/2011QSCert, spol. s.r.o. ZvolenZmluva o dielopersonálny audit v organizácii Obecný úrad Hronský Beňadik 690,00 €17.5.201131.12.2011
4/2011NOVOAUDIT s.r.o. Nové ZámkyZmluva o poskytnutí služiebaudit účtovnej závierky Obce Hronský Beňadik 504,00 €1.4.201131.12.2011
3/2011Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. BratislavaZmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektornickej komunikáciezasielanie dokumentov formou elektronickej komunikácie0,00 €21.4.2011nestanovený
2/2011Dexia banka Slovensko a.s. ŽilinaZmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere /B/ č. 08/004/11úverová zmluva 200 000,00 €12.4.201110.4.2012
L04/2011MVDr. Karol Laco Nová BaňaZmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011vykonávanie štátnych veterinárnych činností0,00 €31.3.201131.12.2011
1/2011HANT BA DS, a.s. Považské Podhradie 77, 017 04 Považská BystricaZmluva o dielo číslo DS-001/034-2010Kvalitnejšie, bezpečnejšie a atraktívnejšie centrum obce Hronský Beňadik 356 925,95 €12.2.2011nestanovený
Položky 1-21 z 21


4644162

Úvodná stránka