Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Zástupca starostu

Zástupca starostu

Karol Bandzi

 

adresa: Hlavná 243/93

             966 53 Hronský Beňadiktel:

tel: 0903 861 721
 

________________________________________________________________________________

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupca starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.    

Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.                                    

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta obce poveril dňa 07.12.2018 poslanca obecného zastupiteľstva Karola Bandziho                  na zastupovanie starostu na celé funkčné obdobie 2018-2022.


 


7610600

Úvodná stránka