Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Voľby BBSK 2013

Vo volebnom okrsku č. 1 Hronský Beňadik

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                 822

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                                                     143

Počet odovzdaných obálok                                                                                                                            143

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu                                                   143

1. Marian Kotleba, Ing., Mgr., 36 r., informatik, Ľudová strana Naše Slovensko                                     73

2.Vladimír Maňka, Ing., 54 r., predseda BBSK, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokra-

    tické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana moderného Slo-

    venska, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu, Strana zele-

    ných                                                                                                                                                                  70

 

Vo volebnom okrsku č. 2 Psiare

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                 185

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                                                       34

Počet odovzdaných obálok                                                                                                                              34

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu                                                    34

1. Marian Kotleba, Ing., Mgr., 36 r., informatik, Ľudová strana Naše Slovensko                                    19

2.Vladimír Maňka, Ing., 54 r., predseda BBSK, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokra-

    tické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana moderného Slo-

    venska, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu, Strana zele-

    ných                                                                                                                                                                  15

 

Druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov sa konajú dňa 23. novembra 2013 (t.j. v sobotu) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Volebný okrsok č. 1 Hronský Beňadik - v malej zasadačke na prízemí Domu kultúry

Volebný okrsok č. 2 Psiare - v budove starej školy

Občania, ktorým zdravotný stav nedovoľuje sa volieb zúčastniť, môžu svoju adresu nahlásiť na telefónne číslo: v Hronskom Beňadiku: 0911 215 002

                             v časti Psiare:                0911 213 909

alebo predsedom okrskových volebných komisií v deň konania volieb do 14.00 hodiny.

Občan pri vstupe do volebnej miestnosti sa preukáže platným občianskym preukazom.


 

Vo volebnom okrsku č. 1 Hronský Beňadik

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                 822

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                                                     119

Počet odovzdaných obálok                                                                                                                            119

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva                                     119

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu                                                  116

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.  Miroslav Cimra, Ing. 49r., živnostník, Komunistická strana Slovenska                                                 2

2.  Vladimír Černák, 40 r., SZČO, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická

     strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)                                                         3

3.  Kamil Danko, 53r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie    55

4.  Svetozár Gavora, Ing., 52 r., prekladateľ, Občianska konzervatívna strana                                       12

5.  Ján Havran, Mgr., 35 r., primátor, nezávislý kandidát                                                                              61

6.  Karol Laco, MVDr., 63 r., veterinárny lekár, Slovenská národná strana                                               24

7.  František Návarka, 53 r., podnikateľ, Strana moderného Slovenska                                                    8

8.  Ivan Pokrívka, 54 r., živnostník, Slovenská ľudová strana                                                                        2

9.  Juraj Schwarz, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskode-

     mokratické hnutie                                                                                                                                          26

10.Marcel Šály, Mgr. art., 31 r., herec, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická

     strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)                                                         3

11.Ján Tomáš, Ing., 54 r., starosta, nezávislý kandidát                                                                                 8

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.   Ondrej Binder, 43 r., stolár, nezávislý kandidát                                                                                         9

2.   Ladislav Fízik, PhDr., PhD., 59 r., vysokoškolský pedagóg, riaditeľ detašovaného pracoviska

      VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Banskej Bystrici AGRÁRNA STRANA VIDIEKA     6

3.   Pavel Chovanec, Ing., 61 r., letecký inžinier, ÚSVIT                                                                                 1

4.   Andrea Jenčíková, Mgr., 26 r., právnik,  NOVÝ PARLAMENT                                                                  4

5.   Ľudovít Kaník, Ing., 48 r., manažér, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratic-

      ká strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD                                                                                           6

6.   Karol Konárik, Ing., 32 r., podnikateľ, Slovenská národná strana                                                        2

7.   Marian Kotleba, Ing., Mgr., 36 r., informatik, Ľudová strana Naše Slovensko                                  13

8.   Vladimír Maňka, Ing., 54 r., predseda BBSK, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskode-

      mokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana moderného

      Slovenska, Ľudová strana - Hnutie za demokoratické Slovensko, Hnutie za demokraciu, Strana

      zelených                                                                                                                                                        74

9.  Emil Samko, Mgr. et. Mgr., PhD., 46 r., pedagóg, Kresťanská ľudová strana                                     1

10.Jozef Sásik, Ing., 55 r., znalec - lesníctvo, Slovenská ľudová strana                                                    0

11. Jaroslav Sekerka, JUDr., 60 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska                    0

 

Vo volebnom okrsku č. 2 Psiare

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                 185

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                                                        51

Počet odovzdaných obálok                                                                                                                               51

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva                                        49

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu                                                     49

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.  Miroslav Cimra, Ing. 49r., živnostník, Komunistická strana Slovenska                                                 2

2.  Vladimír Černák, 40 r., SZČO, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická

     strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)                                                         4

3.  Kamil Danko, 53r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie    14

4.  Svetozár Gavora, Ing., 52 r., prekladateľ, Občianska konzervatívna strana                                         6

5.  Ján Havran, Mgr., 35 r., primátor, nezávislý kandidát                                                                              33

6.  Karol Laco, MVDr., 63 r., veterinárny lekár, Slovenská národná strana                                               13

7.  František Návarka, 53 r., podnikateľ, Strana moderného Slovenska                                                    3

8.  Ivan Pokrívka, 54 r., živnostník, Slovenská ľudová strana                                                                        1

9.  Juraj Schwarz, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskode-

     mokratické hnutie                                                                                                                                            4

10.Marcel Šály, Mgr. art., 31 r., herec, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická

     strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)                                                          2

11.Ján Tomáš, Ing., 54 r., starosta, nezávislý kandidát                                                                                 4

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.   Ondrej Binder, 43 r., stolár, nezávislý kandidát                                                                                         2

2.   Ladislav Fízik, PhDr., PhD., 59 r., vysokoškolský pedagóg, riaditeľ detašovaného pracoviska

      VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Banskej Bystrici AGRÁRNA STRANA VIDIEKA     1

3.   Pavel Chovanec, Ing., 61 r., letecký inžinier, ÚSVIT                                                                                  1

4.   Andrea Jenčíková, Mgr., 26 r., právnik,  NOVÝ PARLAMENT                                                                   0

5.   Ľudovít Kaník, Ing., 48 r., manažér, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratic-

      ká strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD                                                                                            5

6.   Karol Konárik, Ing., 32 r., podnikateľ, Slovenská národná strana                                                         0

7.   Marian Kotleba, Ing., Mgr., 36 r., informatik, Ľudová strana Naše Slovensko                                   26

8.   Vladimír Maňka, Ing., 54 r., predseda BBSK, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskode-

      mokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana moderného

      Slovenska, Ľudová strana - Hnutie za demokoratické Slovensko, Hnutie za demokraciu

      Strana zelených                                                                                                                                            13   

9.  Emil Samko, Mgr. et. Mgr., PhD., 46 r., pedagóg, Kresťanská ľudová strana                                     0

10.Jozef Sásik, Ing., 55 r., znalec - lesníctvo, Slovenská ľudová strana                                                    1

11. Jaroslav Sekerka, JUDr., 60 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska                    0

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú dňa

9. novembra 2013 (t.j. v sobotu) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Volebný okrsok č. 1 Hronský Beňadik - v malej zasadačke na prízemí Domu kultúry

Volebný okrsok č. 2 Psiare - v budove starej školy

Občania, ktorým zdravotný stav nedovoľuje sa volieb zúčastniť, môžu svoju adresu nahlásiť na telefónne číslo: v Hronskom Beňadiku: 0911 215 002

                             v časti Psiare:                0911 213 909

alebo predsedom okrskových volebných komisií v deň konania volieb do 14.00 hodiny.

Občan pri vstupe do volebnej miestnosti sa preukáže platným občianskym preukazom.

 


 


7610347

Úvodná stránka