Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hronský Beňadik

Úradná tabuľa obce

Úradná tabuľa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.12.2018Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.11.2018 od 7.30 hod. do16.30 hod. - Stredoslovenská distribučná, a.s. dispečing prevádzkovateľa, ŽilinaVytlačiť
 


 
 

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronský Beňadik na 1. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Chamajová - Daňový úrad Banská BystricaVytlačiť
 

vyvesené: 23.11.2018


 
 

Návrh Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hronský Beňadik č. 1/2016Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronský Beňadik č. 4/2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019-2020-2021Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronský Beňadik č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredieVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o súčinnosť pri zverejnení informácie Informácia pre chovateľov ošípaných -od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad HronomVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Ivan ŠvolíkVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor zasiela vo forme verejnej vyhlášky - Upozornenia nájomcom pozemkovVytlačiť
 

Vyvesené: 14. 11. 2018


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Miroslav ŠtevlíkVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Ivan ŠvolíkVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Patrik DerfényiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Ivan ŠvolíkVytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Územný plán obce Tekovská Breznica - od Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŽarnovicaVytlačiť
 


 
 

INFORMÁCIE K ZIMNÉMU VYKUROVACIEMU OBDOBIU ROKU 2018/2019 - od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad HronomVytlačiť
 


 
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hronský Beňadik 2018 - 2022Vytlačiť
 


 
 

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností Bc. Radoslav Libárik od Daňového úradu pobočka Žiar nad HronomVytlačiť
 

vyvesené od: 27. 09. 2018

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Ján DerfényiVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Róbert BalážVytlačiť
 


 
 

Pozvánka Obecné zastupiteľstvo 14.09.2018Vytlačiť
 


 
 

VÝZVA A ZÁPIS Z ROKOVANIA O ÚDRŽBE PRIESEKOV POD ELEKTRICKÝMI VEDENIAMI SÚSTAVY 22 kVVytlačiť
 


 
 

Reklama - Slovenské elektrárne, a.s.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie REKLAMA.pdf REKLAMA.pdf (191.7 kB)

 
 

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Róbert KóšaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru č. 1/2018 previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zamer_c_1_2018.pdf Zamer_c_1_2018.pdf (236.8 kB)

 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ján DerfényiVytlačiť
 


 
 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom - vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 10.08.2018 do odvolaniaVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE PLYNU OD 20.08.2018 DO 31.08.2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Jaroslava MikulíkováVytlačiť
 


 
 

Informácia pre verejnosť - Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, ŽarnovicaVytlačiť
 


 
 

Obec Tekovská Breznica - Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Tekovská BreznicaVytlačiť
 

Obec Tekovská Breznica ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že prerokovanie návrhu územného plánu obce Tekovská Breznica sa uskutoční v lehote od  04.07.2018 do 03.08.2018.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Tekovskej Breznici a na internetovej stránke:

www.cityplan.eu/tbreznica

(uvedenú adresu vpíšte do ľavého horného okienka prehliadača a potvrdďte klávesou Enter)


 
 

VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2018 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda na území obce Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

VZN obce Hronský Beňadik č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Harmonogram triedeného zberu II. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie odhlasenie_ZNVP.pdf odhlasenie_ZNVP.pdf (53.3 kB)

 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. júna 2018Vytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY „ÚPRAVA A PRÍSTAVBA ČASTI PRIESTOROV BUDOVY ZŠ NA PRIESTORY MŠ, HRONSKÝ BEŇADIK“Vytlačiť
 


 
 

Návrh - Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č.2/2018 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda na území obce Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č.1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav KováčVytlačiť
 


 
 

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronský Beňadik na 2. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Bc. Radoslav LibárikVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš ŠályVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Jaroslav KoklesVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Libárik RadoslavVytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Oprava chodníka na Hlavnej ulici v obci Hronský BeňadikVytlačiť
 


 
 

Upozornenie - zaburinenie pozemkovVytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 - zaslanie Záverečného stanoviskaVytlačiť
 

"Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020" . záverečné stanovisko si môžete v úradných hodinách pozrieť v kancelárii obecného úradu.


 
 

OZNAM -POLICAJNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICIVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie oznam.rtf oznam.rtf (294.3 kB)

 
 

SENIORI POZOR ! NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV !Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie seniori_pozor.pdf seniori_pozor.pdf (1.3 MB)

 
 

Dodatok č. 1 k VZN obce Hronský Beňadik č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadeníVytlačiť
 


 
 

VZN obce Hronský Beňadik č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Druhá výzva na predkladanie ponúk - Projektová dokumentácia na úpravu a prístavbu priestorov budovy ZŠ na priestory MŠ


 

webygroup

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília


6652581

Úvodná stránka