Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Úradná tabuľa obce

Úradná tabuľa

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom - pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2019/2020Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronský Beňadik č. 3/2019 o trhovom poriadku pre príležitostný trh jarmok a osláv I. písomnej zmienky o obciVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronský Beňadik č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestachVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Stredoslovenská distribučná a.s., ŽilinaVytlačiť
 


 
 

Zmena rozpočtu obce č.4Vytlačiť
 


 
 

Informácia o plnení rozpočtu obce II.Q 2019Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.09.2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Marián SupukaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru č. 6/2019 previesť - zameniť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru č. 5/2019 previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev.č. 76-035Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronský Beňadik č. 3/2019 o trhovom poriadku pre príležitostný trh jarmok a osláv I. písomnej zmienky o obci Vytlačiť
 


 
 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronský Beňadik č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestachVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie - Územný plán obce Tekovské Nemce - zmeny Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zlaté MoravceVytlačiť
 


 
 

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - odvolanie Okresné riaditeľstvo HaZZ Žiar nad HronomVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 


 
 

VZN č. 1/2019 • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podmienky úhrady v školskej jedálni Vytlačiť
 


 
 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zlaté Moravce - Územný plán obce Tekovské Nemce - Zmeny a doplnky č. 2 - oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 


 
 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Vytlačiť
 


 
 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 30.07.2019, 05.08.2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 


 
 

Harmonogram triedeného zberu II. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisiíVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2019Vytlačiť
 


 
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina - Oznámenie o distribúcie EE v dňoch 25. 06. 2019, 01. 07. 2019 - bude distribúcia elektrinyVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru č. 4/2019 previesť - zameniť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

Návrh - Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Róbert KóšaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru č. 3/2019 previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. 1/2019 • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podmienky úhrady v školskej jedálni Vytlačiť
 


 
 

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.06.2019, 01.07.2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronský Beňadik na 2. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom - informačná kampaň na predchádzanie šírenia afrického moru ošípaných na území SRVytlačiť
 


 
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 18. 06. 2019Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie pobytu Baraňai VojtechVytlačiť
 


 
 

Informácia o začatí konaia, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17.05.2019Vytlačiť
 


 
 

Daňový úrad Žiar nad Hronom, odbor kontroly a analýz - Finančná správa - eKasaVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica - Upozornenie - zaburinenie pozemkovVytlačiť
 


 
 

Zmena cestovného poriadku od 01.05.2019 do 14.12.2019 - ARRIVAVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - k.ú. Psiare LV 1586 Vytlačiť
 


 
 

Okresný úrad odbor výstavby a bytovej politiky oddelenie štátnej stavebnej správy Banská Bystrica - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a konania o obmedzení vlastníckeho práva - trvalý záber a dočasný záber (TZ a DZ)Vytlačiť
 


 
 

Okresné riaditeľstvo HaZZ Žiar nad Hronom - Nahlasovanie spaľovania horľavých látok - podnikateľ, právnická osobaVytlačiť
 


 
 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Žarnovica - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU-ZC-OSZP-2019/000301-27 zo dňa 26.03.2019 navrhovanej činnosti:I/76 Kozárovce - most ev.č. 76-035 Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram triedeného zberu II. štvrťrok 2019 Vytlačiť
 

  11. apríl   -   plasty, kovy, VKM (tetrapaky)

  26. apríl  -   papier

  29. apríl  -   sklo

  16. máj   -   plasty, kovy, VKM (tetrapaky)

  20. jún    -   plasty, kovy, VKM (tetrapaky)

                                                                                                                               

                                                          


 
 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina - Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 


 
 

Zhromažďovanie orezaných konárov Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v termíne do 31. marca 2019 môžu zhromažďovať orezané konáre zo stromov, kríkov a viniča na nasledovné zberné miesta:

v Hronskom Beňadiku
betónová plocha pri železničnej stanici
pri cintoríne
pri detskom ihrisku na ulici Janovské

v časti Psiare
za futbalovým ihriskom


 
 

Rozmiestnenie kontajnerov na sklo v obci Hronský Beňadik a v časti Psiare, ktoré nahrádzajú vrecový zber sklaVytlačiť
 


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.Vytlačiť
 


 
 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - I/76 Kozárovce - most ev.č. 76-035 - výzva na zaslanie pripomienokVytlačiť
 


 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom - usmernenie, vypaľovanie trávy, lesné pozemkyVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 podľa par. 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z.Vytlačiť
 


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom - Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2019Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe AP 59/2018 - A 2. koloVytlačiť
 


 
 

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, Banská Bystrica predkladá na pripomienkovanie Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 - 2025 - pripomienkovať možno v lehote do 12.02.2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská BystricaVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom - Usmernenie postupu registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Usmernenie k registrácii farmy hospodárskych zvieratVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky LibárikVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: I/76 Kozárovce - most ev.č. 76-035Vytlačiť
 

vyvesené: 22. 01. 2019

Nahliadnuť do zámeru navrhovanej činnosti môžete na obecnom úrade v úradných hodinách.

Uvedený zámer je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-76-kozarovce-most-ev-c-76-035 a na webovom sídle príslušného úradu na adrese: http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161

 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.01.2019Vytlačiť
 


 
 

Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Plagát o správnom triedení odpaduVytlačiť
 


 
 

Harmonogram triedeného zberu I. štvrťrok 2019Vytlačiť
 

14. 1. 2019      -      sklo, papier

24. 1. 2019      -      plasty

21. 2. 2019      -      plasty, kovy, tetrapaky

21. 3. 2019      -      plasty, kovy, tetrapaky - spoločný zber bude realizovaný v žltých vreciach


 
 

Zverejnenie zámeru č. 2/2019 previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru č. 1/2019 prenechať nehnuteľný majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

„Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní si Vás ako dotknutú obec dovoľujeme požiadať o informovanie verejnosti o tomto rozhodnutí. - Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o ŽPVytlačiť
 


 
 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár


7804039

Úvodná stránka