Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Úradná tabuľa obce

Úradná tabuľa

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe AP 59/2018 - A 2. koloVytlačiť
 


 
 

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, Banská Bystrica predkladá na pripomienkovanie Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 - 2025 - pripomienkovať možno v lehote do 12.02.2019Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská BystricaVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom - Usmernenie postupu registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - Usmernenie k registrácii farmy hospodárskych zvieratVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky LibárikVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: I/76 Kozárovce - most ev.č. 76-035Vytlačiť
 

vyvesené: 22. 01. 2019

Nahliadnuť do zámeru navrhovanej činnosti môžete na obecnom úrade v úradných hodinách.

Uvedený zámer je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-76-kozarovce-most-ev-c-76-035 a na webovom sídle príslušného úradu na adrese: http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161

 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.01.2019Vytlačiť
 


 
 

Oznam k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností na rok 2019Vytlačiť
 


 
 

Plagát o správnom triedení odpaduVytlačiť
 


 
 

Harmonogram triedeného zberu I. štvrťrok 2019Vytlačiť
 

14. 1. 2019      -      sklo, papier

24. 1. 2019      -      plasty

21. 2. 2019      -      plasty, kovy, tetrapaky

21. 3. 2019      -      plasty


 
 

Zverejnenie zámeru č. 2/2019 previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zamer_c_2_2019 .pdf Zamer_c_2_2019 .pdf (219 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru č. 1/2019 prenechať nehnuteľný majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zamer_c_1_2019.pdf Zamer_c_1_2019.pdf (221.2 kB)

 
 

„Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní si Vás ako dotknutú obec dovoľujeme požiadať o informovanie verejnosti o tomto rozhodnutí. - Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o ŽPVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: AP 59/2018 - A 1. kolo AP 59/2018 - B 1. kolo AP 59/2018 - C 1. kolo - spoločnosť AUKTION plus, s. r. o., Detva Vytlačiť
 


 
 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hronský Beňadik č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hronský Beňadik na rok 2016 a ďalšie roky Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronský Beňadik č. 4/2018 • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí • o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podmienky úhrady v školskej jedálni Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VZN_c_4_2018.pdf VZN_c_4_2018.pdf (304.9 kB)

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronský Beňadik č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente - Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredieVytlačiť
 


 
 

Druhá výzva na predkladanie ponúk - Projektová dokumentácia na úpravu a prístavbu priestorov budovy ZŠ na priestory MŠ


 

webygroup

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia


6944851

Úvodná stránka