Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

REFERENDUM 07. 02. 2015

VÝSLEDKY - REFERENDA 07. 02. 2015 ZA OKRSKY č. 1 a 2

REFERENDUM - VÝSLEDOK HLASOVANIA V OKRSKU Č. 1 HRONSKÝ BEŇADIK

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie:                             831

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:                                                       219

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                                                                                 219

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:                                                                                 218

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:                                                                                 1

 

 

REFERENDUM - VÝSLEDOK HLASOVANIA V OKRSKU Č. 2 V ČASTI PSIARE

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie:                             182

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:                                                         69

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                                                                                   69

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:                                                                                   69

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:                                                                                0

 

 

 

 

Referendum sa uskutoční dňa 07. februára 2015 (t.j. v sobotu) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Volebný okrsok č. 1 Hronský Beňadik - v malej zasadačke na prízemí Domu kultúry

Volebný okrsok č. 2 Psiare - v budove starej školy

Občania, ktorým zdravotný stav nedovoľuje sa referenda zúčastniť, môžu svoju adresu nahlásiť na telefónne číslo: v Hronskom Beňadiku: 0911 213 909

                             v časti Psiare:                0911 215 002

alebo predsedom okrskových volebných komisií v deň konania volieb do 13.00 hodiny.


 


7664806

Úvodná stránka