Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Poslanci

Poslanci Obecného zastupiteľstva:


Pre volebné obdobie 2018 - 2022 boli do obecného zastupiteľstva zvolení nasledovní poslanci:

 
Karol B a n dz i                          SNS         
Mária    D r g o ň o v á               SNS        
Anna  G o n d o v á                    NEKA      
Ing. Ľubomír  L o p ú c h          SNS          
Ing. Martin  L u k y          Starostovia a nez.kan.    
Ing. František  M l i n k a         KDH        
Gabriela M o l n á r o v á          SNS
Peter  Z ö l d                      Starostovia a nez.kan.        
Ing. Karol  Ž e m b e r y   Starostovia a nez.kan.   
 

___________________________________________________________________________

 

OBEC   Hronský Beňadik    -  poslanecké obvody:

                     VOLEBNÝ  OBVOD č. 1 – zvolených 7 poslancov

Karol Bandzi:

Hlavná  ulica  - ľavá strana od s.č. 206 ( cukráreň)   -    po s.č. 539 (tekovská kúria)

Ing. Karol Žembery:

Hlavná ulica – pravá strana od s.č. 351 ( COOP Jednota) – po s.č.280 (Barbora)

Mária Drgoňová:

Ulička ulica – celá od s.č. 352 (Šimonovič)  - po s.č. 418 ( Orovnický)

Ing. Martin Luky:

Mýtne námestie od s.č. 419 (Beerov dom) – po s.č. 435 ( Ciglian R.)

Hlavná ulica s.č. 436 (Slovnaft)  - po s.č. 444 ( Šuňal)

Pod kláštorom  ulica ľavá strana – od s.č. 1 (kostol) – po s.č. 35 (Bocánová)

                                                od s.č. 448 (železiarstvo) – po s. č. 456 (Palušková)

Ing. Ľubomír Lopúch:

Stráň ulica od s.č. 162 (Káčer A.) – po s.č. 183 (Kujan)

Pod kláštorom ulica pravá strana – od s.č. 204 ( Pánis S.) po s.č. 140 (Ďurovič M)

Anna Gondová:

Pod kláštorom ulica od s.č. 134 ( Ždánska)  - po s.č. 139 (Gáfrik)

Viničná ulica od s.č. 535 (Lopúch Sl.) -  po s.č. 123 (Pekáreň)

Janovské ulica od s.č. 90 (Bicková H.) – po s.č. 128 (Dom smútku)

Peter  Zöld:

Rakovec ulica od s.č. 37 (Bíbel) – po s.č. 74 (Galatová)

                         od s.č. 83 (Šovčíková ) – po s.č. 89 ( Bratko)

Horný koniec ulica od s.č. 75 (Bartoš) – po s. č. 82 (Gonda)

                                od s.č.   129 (Baraňai J.) - po s.č. 133 (Baraňai)

                        

           VOLEBNÝ  OBVOD č. 2 – zvolení 2 poslanci

Gabriela Molnárová:

Hlavná ulica od s.č. 104 (Michňa) – po s.č. 124 (kaplnka)

Krivínska ulica od s.č. 70 (Sliacka)  - po s.č. 103 ( Ráchela)

 Ing. František Mlinka:

Krivínska ulica od s.č. 1 (kostol) – po s. č. 8 (Valkovič P)

Hlavná ulica     od s.č. 9 (Žembery) – po s.č. 32 (RD)

Nová ulica        od s.č. 35 (Čierna) – po s. č. 46 (Toverová)

Krivínska ulica od s.č. 47 ( Martiš) – po s.č. 69 (Beňo)  


 


7664969

Úvodná stránka