Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Zverejňovanie

Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 301-350 z 362
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
62/2017Ľudmila KopčováDodatok č. 1/2017/07/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C 1695,00 €4.10.2017nestanovený
61/2017Július MajsniarDodatok č. 1/2017/06/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 6710,00 €4.10.2017nestanovený
60/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynuosobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie, číslo zmluvy: 63001402540,00 €4.10.2017nestanovený
59/2017Irma LoveckáDodatok č. 1/2017/05/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C 28120,00 €4.10.2017nestanovený
58/2017Pavlína ParaničováDodatok č. 1/2017/04/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C 18530,00 €4.10.2017nestanovený
57/2017Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/17/Nprenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €3.10.20172.10.2017
56/2017Pavel Drapák, Romanová 15, 851 02 BratislavaZmluva o vytvorení umeleckého výkonuvystúpenie speváka Pala Drapáka s kapelou na jarmoku 23.09.20171 100,00 €30.9.201731.10.2017
55/2017Jarmila Havranová, Hlavná 248/105, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/16/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €29.9.201730.9.2017
54/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda číslo 17/27/054/212poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých dlhodobo evidovaných občanov5 057,40 €29.9.201730.9.2018
53/2017Mária DrgoňováDodatok č. 1/2017/03/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C 1820,00 €28.9.2017nestanovený
52/2017Jozef PiačekZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/04/HHrobové miesto č. C 21820,00 €28.9.2017nestanovený
51/2017ZL - stav, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská BystricaDodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 18. 07. 2017za manažérskej služby pre projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, externý manažment, vypracovanie a kontrola žiadostí o platbu, správy a monitorovanie projektu až po záverečnú monitorovaciu správu zmena v čl. III. Cena a platové podmienky, bod 3.29 170,00 €23.9.2017nestanovený
50/2017Eva BónováDodatok č. 1/2017/02/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C 21710,00 €21.9.2017nestanovený
49/2017Ružena HirkováDodatok č.1/2017/01/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 15820,00 €21.9.2017nestanovený
48/2017Renáta KodenkováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/03/HHrobové miesto C 12920,00 €20.9.2017nestanovený
47/2017Jolana Piačeková, Stráň 174/25, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/15/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €20.9.201721.9.2017
46/2017Alžbeta Kováčová, Ulička 369/124, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/14/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €15.9.201717.9.2017
45/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZmluva o reklameje dojednanie spôsobu výkonu reklamy a propagácie firmy záujemcu prostredníctvom baneru na obecných slávnostiach spojených s remeselným jarmokom 400,00 €7.9.201723.9.2017
44/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkunasledovné zmeny: článok 3, odsek 3.1 výdavky projektu a NFP, prílohy 1.1.2, 1.1.3 530 935,27 €1.9.2017nestanovený
43/2017Knauf Insulation, s.r.o. Železničný rad 24, 968 01 Nová BaňaDarovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisovsponzorský finančný dar1 000,00 €16.8.201730.9.2017
42/2017Dobrovoľný hasičský zbor obce Hronský Beňadik, Majerský Ľuboš, predseda DHZ, sídlo: Hronský Beňadik Psiare 96653 D o h o d a o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 700,00 €9.8.201730.11.2017
41/2017Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, 966 53 Hronský Beňadik-Psiare, Hlavná 106/38 zastúpená Ing. Juraj KosmályDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 700,00 €1.8.201730.11.2017
40/2017Ing. Rudolf Vanka - SRÚS, 966 24 Kosorín č. 115Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 12.4.2017je zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na akciu Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, sú nasledovné náležiitosti:do čl. 10 Všeobecné dojednania sa dopĺňa bod 10.8 v znení...0,00 €27.7.201731.12.2017
39/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 221/2016je zmena názvov merných jednotiek po opätovnom zvážení generálneho projektanta v prílohe č. 1 ZoD - Súhrnný položkovitý rozpočet - v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik.0,00 €27.7.201731.12.2017
38/2017ZL - stav, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská BystricaMandátna zmluvaza manažérskej služby pre projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik, externý manažment, vypracovanie a kontrola žiadostí o platbu, správy a monitorovanie projektu až po záverečnú monitorovaciu správu9 170,00 €19.7.2017nestanovený
37/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuzmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 15.02.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2015_6/215 590 306,52 €28.6.2017nestanovený
36/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/012/32je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec, na účely aktívačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ0,00 €22.6.201730.6.2021
35/2017Mária Drgoňová, Janovské 94/19, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/11/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €22.6.201724.6.2017
34/2017Ing.Pavol Petrík,Muštová 6381/21, 934 01 LeviceZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/13/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €21.6.201723.6.2017
33/2017Občianske združenie pivnice Hodruša - Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 300,00 €20.6.201730.11.2017
32/2017Michaela Molnárová, Nový Gýmeš 664, 951 73 Jelenec Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/12/Nprenájom priestorov Starej školy v časti Psiare14,00 €20.6.201719.6.2017
31/2017Viliam Frick, Pod kláštorom 155/58, 966 53 Hronský BeňadikKúpna zmluva č. 2/2017predaj časti pozemku EKN, parcelné číslo 112, k.ú. Hronský Beňadik 1 260,00 €15.6.2017nestanovený
30/2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 147233dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá 1 400,00 €13.6.201731.8.2017
29/2017Magdaléna RakováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/02/HHrobové miesto A 1825,00 €9.6.20177.6.2027
28/2017TEDA STAV s.r.o., 951 08 Golianovo 162ZMLUVA O DIELO č. 282017je vykonanie diela v zmysle súťažnej cenovej kalkulácie12 744,30 €8.6.20176.8.2017
27/2017COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 ŽarnovicaZmluva o reklamesponzorský príspevok: poskytnutie potravinárskeho tovaru33,00 €6.6.201730.6.2017
26/2017Základná škola s materskou školou, Pod kláštorom 158/52, 966 53 Hronský BeňadikDodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2013 o zverení majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou, Ul. Pod kláštorom 158/52, Hronský Beňadik/upravený bod 2. a) a b) na základe vypracovaného geometrického plánu č. 10935479-31/16 zo dňa 12.2.20160,00 €13.5.2017nestanovený
25/2017Jana KarnekováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/10/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €6.5.20177.5.2017
24/2017Ing. Štefan ChanoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/9/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €6.5.20176.5.2017
23/2017VIA SERVIS, s.r.o., Voznica 1, 966 81 ŽarnovicaZmluva o dielo č. 01/2017oprava miestnych komunikácií Hronský Beňadik ulica Stráň, Pod kláštorom, Viničná, Ulička23 332,80 €5.5.201731.12.2017
22/2017For Your Business s.r.o., Orovnica 146Zmluva o poskytnutí služieb Externého manažmentu projektu "DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie"je vykonať externý manžment pri implementácii podporeného projektu DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie1 750,00 €28.4.201731.1.2018
21/2017Paulína ŽemberyováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/8/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne18,00 €27.4.201727.4.2017
20/2017Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/50J/17-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovje poskytovanie finančného príspevku úradom zámestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva4 312,20 €26.4.201730.11.2017
19/2017Helena HolubováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/7/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne40,00 €22.4.201722.4.2017
18/2017Ing. Rudolf Vanka - SRÚS, 966 24 Kosorín č. 115Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníkaje vykonávanie stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik10 000,00 €13.4.201731.12.2017
17/2017Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská BystricaZMLUVA č. 58/BB/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017DOMČEK - bezpečné klubové priestory pre všetky generácie15 900,00 €11.4.201731.1.2018
16/2017Simkor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZMLUVA O DIELO č. 221/2016je zhotovenie diela-stavby Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik 535 832,98 €7.4.201731.12.2017
15/2017Iveta TökölyováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/01/HHrobové miesto A 1815,00 €24.3.201716.2.2027
14/2017Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovdočasné užívanie (nájmu) nájomcovi poľnohospodárske pozemky vedené v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Hronský Beňadik LV č. 1, v katastrálnom území Psiare LV č. 1617, v katastrálnom území Tekovské Nemce LV č. 2812, 120, 1098 375,72 €14.3.201731.12.2027
13/2017Slovenská republika zastu. Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných úprav do majetku a prevádzkyje bezodplatné odovzdanie stavebného objektu uvedeného v čl. II ods. 2 písm. a) ako vyvolanej úpravy odovzdávajúcim a jeho prevzatie preberajúcim, a to v rozsahu popísanom nižšie: úsek R1 Beladice - Tekovské Nemce, I. SO 150-00 Úprava cesty III/0761 Čaradice - Hronský Beňadik - plocha chodníkov cesty III/0761 príslušné k obci Hronský Beňadik vo výmere 832,5m20,00 €10.3.2017nestanovený
Položky 301-350 z 362
Faktúry » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 424
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DFZ2017/9MULTIP SK, s.r.o., A. Dubčeka 41, 96501 Žiar nad Hronomškol.byt tovar z dotácie21.9.20173 078,40 €B
DFZ2017/8TEDASTAV, 162, 95108 Golianovozáloha -stav.práce školský byt25.7.20176 372,00 €B
DFZ2017/7ProSchool, 177, 96624 Kosorínškol.byt anténa a držiaky po 2ks18.8.2017 108,00 €B
DFZ2017/6ProSchool, 177, 96624 Kosorínškol.byt projektor, notbuky, multif.zar.18.8.20171 592,00 €B
DFZ2017/5Wolters Kluwer, s.r.o, Mlynské nivy 48, 82109 Bratislavačasopis ROPO 11/2017-12/201729.9.201798,00 €N
DFZ2017/4DOXX-stravné lístky, s.r.o, Kálov 365, 010 01 Žilinazáloha na stravenky -500 ks24.4.20172 006,00 €N
DFZ2017/3Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystricazáloha na poškodený vodomer Psiare-ZŠ19.1.201750,00 €B
DFZ2017/2DOXX-stravné lístky, s.r.o, Kálov 365, 010 01 Žilinazáloha na stravenky - 500 ks23.1.20172 006,00 €B
DFZ2017/12IVES, Čs.armády 20, 041 18 Košicematrika-program 11/2017-10/2018nestanovený25,09 €N
DFZ2017/11MULTIP SK, s.r.o., A. Dubčeka 41, 96501 Žiar nad Hronomškol.byt tovar z vlastnýchnestanovený1 483,46 €B
DFZ2017/10DOXX-stravné lístky, s.r.o, Kálov 365, 010 01 Žilinazáloha-stravenky 300 ks29.9.20171 206,00 €N
DFZ2017/1Vydavateľstvo CBS s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystricazáloha "Tekov z neba"23.1.2017 660,00 €B
DF2018/9RAYAN, s.r.o,497,966 52,Tekovská Breznicamont.plošina-zrušenie vianoč.výzdoby26.1.2018 114,00 €B
DF2017/99Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavapevné linky, internet a telev.03/201713.4.201765,96 €B
DF2017/98SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412,BratislavaPHM 33,11 l auto /27.3.2017/13.4.201742,12 €B
DF2017/97MADE, s.r.o,Hurbanova 14A,974 01,Banská BystricaURBIS II.Q.201713.4.2017 177,50 €B
DF2017/96Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislavaplyn 1.4.-30.4.201713.4.20172 078,00 €B
DF2017/95NETRON Ondrej Rybár,Tekovská 2035/10,953 01,Zlaté Moravceporucha na počítačoch6.4.201727,48 €B
DF2017/94Technické služby Nová Baňa,Dlhá lúka 18,968 01,Nová Baňadrvič konárov 24.3.2017-8,5 hod.12.4.2017 280,50 €B
DF2017/93Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok vodné -KD 1.1.-10.1.20177.4.2017-4,86 €B
DF2017/92Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok vodné-starý ocu 1.1.-12.1.20177.4.2017-0,47 €B
DF2017/91Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok-vodné TJ Psiare 1.1.-13.1.201727.12.2017-0,40 €B
DF2017/90Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok-vodné cintorín Psiare7.4.2017-0,52 €B
DF2017/9AQUAVITA Plus, s.r.o,Kľakovská 877/3,966 81,Žarnovicaobec-prevádzkov.verejnej kanalizácie6.2.201772,00 €B
DF2017/89Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok-vodné škol.byt7.4.2017-0,47 €B
DF2017/88Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok-vodné Psiare -stará škola 1.1.-18.1.20177.4.2017-0,71 €B
DF2017/87Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricanedoplatok vodné ZS 1.1.-10.1.201710.4.20172,59 €B
DF2017/86WEBY GROUP, s.r.o,Nižovec 2a,960 01,Zvolendoména 29.3.2017-28.3.201812.4.201721,18 €B
DF2017/85Profi - hygiena,164,958 41,Veľké Uhercečistiace prostriedky6.4.2017 100,70 €B
DF2017/84Dvor Farieb,M.R.Štefánika 3,968 01,Nová Baňamateriál a farby na brány cintorín6.4.201783,54 €B
DF2017/83Dvor Farieb,M.R.Štefánika 3,968 01,Nová Baňamateriál a práca rekonštr.lavičiek a lávky11.4.2017 901,09 €B
DF2017/82Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok-vodné márnica HB 1.1.-11.1.201727.12.2017-0,43 €B
DF2017/81Stredosloven.vodárenská prev.spol., a.s.,Partizánska cesta 5,974 01,Banská Bystricapreplatok-vodné cintorín HB 1.1.-11.1.2017.27.12.2017-0,31 €B
DF2017/80FIRE systém,Nižná Korňa 501,023 21,Korňamateriál hasiči6.4.2017 151,72 €B
DF2017/8AQUAVITA Plus, s.r.o,Kľakovská 877/3,966 81,Žarnovicabyty-kanaliz.prípojka a ČOV6.2.2017 163,15 €B
DF2017/79CONNECT,925 41,Kráľov Brodkancelárske potreby /Valkovičová, Lipianska/6.4.2017 425,31 €B
DF2017/78Profi - hygiena,164,958 41,Veľké Uhercehygienické a čistiace potreby6.4.201789,10 €B
DF2017/77Titan-Tatraplast, s.r.o.,Bystrická cesta 2761,034 16,Ružomberok985 ks orientačné čísla29.3.20171 678,80 €B
DF2017/76Vydavateľstvo CBS s.r.o,Kynceľová 54,974 01,Banská Bystricakniha 70 ks "Tekov z neba"-zásoby 2.platba29.3.2017 495,00 €B
DF2017/75GEODETIKA,Floriánska 19,040 01,Košiceslužby WEB GIS 02/201729.3.201729,00 €B
DF2017/74Martino-Imrichová Zuzana,316,941 47,Radavavybavenie kuchynky-2x misky21.3.20177,00 €H
DF2017/73RAYAN, s.r.o,497,966 52,Tekovská Breznicaúdržba a opiľovanie stromov-mont.plošina28.3.2017 150,00 €B
DF2017/72RAYAN, s.r.o,497,966 52,Tekovská Breznicaúdržba a výrub - mont.plošina28.3.2017 300,00 €B
DF2017/71SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1,82412,BratislavaPHM auto 28,62 l28.3.201738,27 €B
DF2017/70PAPERA, s.r.o,Čerešňová 17,974 05,Banská Bystricahygienické potreby22.3.201736,94 €B
DF2017/7RAYAN, s.r.o,497,966 52,Tekovská Breznicaoprava MR Psiare /mont.plošina/23.1.2017 174,00 €B
DF2017/69OLYMP - Šmrhola Jozef,Madarovská 145,935 87,Santovkareklamné predmety22.3.2017 576,06 €B
DF2017/68PYROMA - Benčaj Marián,734/8,969 01,Banská Štiavnicarevízia hydrantov v objekte - byty22.3.201760,75 €B
DF2017/67Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislavatelefón starosta 10.3.-9.4.201727.3.201741,00 €B
DF2017/66AQUAVITA Plus, s.r.o,Kľakovská 877/3,966 81,Žarnovicaobec-prevádz.verejnej kanaliz. 02/201728.3.201772,00 €B
Položky 1-50 z 424
Objednávky » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať v objednávkach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
10/2017Centrum polygrafických služieb,Sklabinská 1,831 06,Bratislava – mestská časť Račaobjednávame si u vás matričné tlačivá: sobášny list 100 ks, úmrtný list 100 ks, žiadosť o uzavretie manželstva 100 ks18.10.201733,00 €vybavuje: Lipianska
9/2017Tekovská ekologická, s.r.o,133,935 33,Nový Tekovobjednávame si u vás odvoz nebezpečného odpadu podľa cenovej ponuky 047/20179.10.20170,00 €
8/2017Binda s.r.o. (vodoinštalačné práce), Hájles č. 905/3, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás vodoinštalačné práce v časti Psiare v Dome smútku - skrz havarijný stav31.7.20171 041,36 €173,56 € + 867,80 € = 1041,36 €
7/2017KASAN Imrich Ing., Kamenárska 1315/51objednávame si u vás dodávku a montáž kancelárskeho nábytku dľa cenovej ponuky zo dňa 28.06.2017 dohodnutá cena je s DPH6.7.20171 476,00 €kancelársky nábytok - Valkovičovej, Lipianskej, Prachárovej, Bajtkovskej
6/2017Dvor Farieb, M.R.Štefánika 3, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás nátery, brúsenie, čistenie na verejnom priestranstve (zábradlia, mosty, garážová brána HZ, brána cintorín ...)12.7.20175 270,40 €
5/2017Ing. Marková Margita, Viničná cesta 1/70, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás audit účtovnej a konsolidovanej závierky za rok 201629.6.2017 600,00 €
4/2017NOBA - Gladiš Igor, Štúrova 832/9, 968 01 Nová BaňaNa základe vyhodnotenia prieskumu trhu v rámci zákazky Zníženie energetickej náročnosti objektu KD v Hronskom Beňadiku objednávame vyhotovenie: - dočasnej reklamnej tabule v sume 800 € s DPH, - trvalej reklamnej tabule v sume 430 € s DPH13.6.20171 230,00 €
3/2017Dvor Farieb, M.R.Štefánika 3, 968 01 Nová Baňaobjednávame si u vás nátery, brúsenie, čistenie lavíc na verejnom priestranstve, autobusovej čakárne, lávky cez potok, cčetne spotreb. materiálu20.3.2017 984,63 €
2/2017Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 16 Ružomberokobjednávame si u vás tabuľky s orientačnými číslami, hrúbka 3mm, formát 25x20cm17.3.20171 678,80 €
1/2017ZÁHRADNÁ TECHNIKA ŠUPA, J. HOLÉHO 53, 922 07 VEĽKÉ KOSTOĽANYobjednávame si u vás traktorovú kosačku Starjet UJ 102-21 P424.1.20174 199,00 €


7639586

Úvodná stránka