Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Komunálny odpad a triedený zber

Zber triedeného odpadu sa uskutoční dňa 21. 03. 2019.
Obec prechádza na spoločný zber troch komodít:
20 01 39 Plasty
20 01 04 Obaly z kovu
20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky - tetrapaky).
Spoločný zber bude realizovaný v žltých vreciach.

Azbest - nebezpecny odpad.pdf(595.1 kB)Azbest - nebezpečný odpad
Zber použitých jedlých olejov.pdf(251.7 kB)Zber použitých jedlých olejov z domácností
nebudme lenivi triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf(144.6 kB)Triedenie odpadu - informačný materiál ENVI - PAK
Separovany_zber_KO.pdf(60.7 kB)AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ A KOMPOSTOVAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD
Pre_obcanov_obci.pdf(328.7 kB)SEPAROVANIE

POUŽITÉ  ŠATSTVO:

Oznamujeme občanom, že použité šatstvo, obuv a hračky môžu čisté zabalené v igelitových vreciach odovzdať do zberných nádob a to:
- v Hronskom Beňadiku pred obecným úradom
- v časti Psiare pred budovou starej školy

Zberné nádoby budú vyprázdňované 2 x do mesiaca.

___________________________________________________________________

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU JE KAŽDÝ NEPÁRNY PONDELOK 


 

                

 

 

 

PLASTY : PET fľaše z nápojov, potravinárskych olejov, obaly z kuchynských čistiacich prostiriedkov, drogérie, mikrot.vrecká, fólie - NEZNEČISTENÉ

SKLO: Všetky druhy skla, fľaše bezfarebné farebné, poháre - NEZNEČISTENÉ

 

 

 

 

 


 


7664989

Úvodná stránka