Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

_________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:

Komisia rozvoja vzdelávania a kultúry                                             predseda:   Terézia  R y b á r o v á

člen: Gabriela Molnárová, Mgr. Judita Balážiková, Marta Rajčoková, Ľubomír Gregáň

zapisovateľka: Mariana Lipianska

Komisia mládeže a športu                                  

    predseda:   Anna  G o n d o v á

člen: Pavel Gonda, Jaroslav Bokník

zapisovateľka: Jana Prachárová

Komisia sociálna, finančná a správy obecného majetku                predseda    Ing. Karol  Ž e m b e r y

člen: Ing. František Dobšovič, Eleonóra Vydrová, Valéria Kabinová

zapisovateľka: Erika Bajtkovská

Komisia  výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku                                                    

    predseda  Ing. Martin  L u k y   

člen:   Ing. František Luky, Peter Zöld

zapisovateľka: Anna Valkovičová

                       

Komisia na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov

    predseda a zapisovateľ:    Ing. František   M l i n k a

člen:  Anna Gondová, Ing. Ľubomír Lopúch


 

Rokovací poriadok komisií OZ obce Hronský Beňadik7610353

Úvodná stránka