Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Informácie o stránke

Prehlásenie prístupnosti webového portálu obce Hronský Beňadik

webová stránka obce Hronský Beňadik (www.obechronskybenadik.sk) sa v čo najväčšej miere snaží  o dodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy - najmä výnos MF SR č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

      Obec  Hronský Beňadik si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy  pri niektorých zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec Hronský Beňadik tieto zmluvy zverejnilo v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

      Obec Hronský Beňadik si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky).
Ide o dokumenty, ktoré Obec Hronský Beňadik netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.


 

Prehlásenie o autorských právach

certifikat_webygroup.pdf(471.4 kB)certifikat_webygroup.pdf

Prehlásenie o autorských právach

Na základe Zákona o autorských právach a právach s nimi súvisiacimi č. 618/2003 Z.z., firma WEBY GROUP vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia nesúceho obchodné označenie Webyportál.

Autor diela spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 618/2003 Z. z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Je zabezpečovateľom implementacie softvéru na webovej stránke a programátorom webovej stránky.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.

 


 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Redakčný systém WEBY PORTAL nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje. Spoločnosť WEBY GROUP zabezpečuje uloženie dát podľa bezpečnostného projektu.


 


7664911

Úvodná stránka