Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hronský Beňadik

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce:   

 

Mária  Šalková  

Kontakt:                                                        

e mail: maria.salkova@hotmail.com

adresa: Obecný úrad

             Mýtne námestie 445/26

             966 53 Hronský Beňadik

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu šiestich rokov.

 

Kompetencie:

- vykonáva kontrolu: nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, účtovníctva, pokladničných operácii na obecnom úrade, hospodárenia s finančnými zdrojmi obce, čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácii
- preveruje: ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu, tvorbu a čerpanie rozpočtu obce. Opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci, možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
- vypracováva odborné stanoviská: k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve


 

 

 
Návrh

 

 

 

 

webygroup

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard


6267948

Úvodná stránka