Prechod na navigáciu vodorovná
Hronský Beňadik

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 93
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
95/2019Ladislav HavranDodatok č. 1/2019/16/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto B 1320,00 €15.10.201914.10.2029
94/2019Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/31/Vvýpožička sály DK50,00 €15.10.201914.10.2019
93/2019Alžbeta MelegováZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/30/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK18,00 €11.10.201911.10.2019
92/2019Základná organizácia Jednoty dôchodcov SlovenskaDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 900,00 €9.10.201930.11.2019
91/2019Mária ZelieskováZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/29/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK18,00 €3.10.20193.10.2019
90/2019Ján SrnkaDohoda o skončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 02/2016nebytové priestory v budove Polyfunkčný objekt, Ulička 353/5, Hronský Beňadik0,00 €1.10.2019nestanovený
89/2019Pavel BeňušZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/28/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK30,00 €21.9.201921.9.2019
88/2019Fénnix s.r.o., 1. mája 393/58, 920 41 LeopoldovZmluva o zabezpečení projektového manažmentu uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníkamanažment a monitoring projektu z Enviromentálneho fondu: Zintenzívnenie triedenia a zhodnocovania odpadov, vypracovanie projektovej žiadosti, pravidelné správy projektu, vykonanie verejného obstarávania...2 250,00 €21.9.2019nestanovený
87/2019Ing. Ján HavranZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/27/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK0,00 €20.9.201920.9.2019
86/2019Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/26/Vvýpožička sály DK50,00 €17.9.201916.9.2019
85/2019Angelika TomčániováZmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2019/25/Vvýpožička priestorov Starej školy v časti Psiare28,00 €14.9.201915.9.2019
84/2019Ľubica CsikósováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2019/13/HHrobové miesto A 1835,00 €4.9.20193.9.2029
83/2019Mária GalbaváZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/24/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK30,00 €29.8.201931.8.2019
82/2019Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 NitraZámenná zmluva č. 1/2019 uzatvorená podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkav znení neskorších predpisovzámena pozemkov registra E KN p. č. 9, 10/3, 2797/2, pozemok registra C KN 371/2 za pozemok registra E KN p. č. 418/6 v k.ú. Hronský Beňadik 0,00 €28.8.2019nestanovený
81/2019ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 BratislavaZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/23/Vvýpožička zasadacej miestnosti malej bez využitia kuchyne v DK5,00 €28.8.201927.8.2019
80/2019Očná optika ANPEK, Horná 8, 974 01 Banská BystgricaZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/22/Vvýpožička zasadacej miestnosti malej bez využitia kuchyne v DK5,00 €27.8.201926.8.2019
79/2019Vladimír GáfrikDodatok č. 1/2019/15/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 22310,00 €21.8.201920.8.2029
78/2019Vladimír GáfrikDodatok č. 1/2019/14/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 12320,00 €21.8.201920.8.2029
77/2019Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová BaňaDarovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkasponzorský finančný dar - 810. výročie založenia obce Psiare 24.08.20191 000,00 €20.8.201926.8.2019
76/2019Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová BaňaDarovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkasponzorský finančný dar - obecné slávnosti spojené s remeselným jarmokom 14.09.20191 000,00 €20.8.201916.9.2019
75/2019ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 BratislavaZmluva o výpožičke priestorov Domu kultúry Hronský Beňadik č. 2019/21/Vje poskytnutie priestorov malej zasadacej miestnosti bez využitia kuchyne v Dome kultúry Hronský Beňadik - prezentácia pracovného miesta5,00 €14.8.201913.8.2019
74/2019Imrich ZávalecZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2019/12/HHrobové miesto č. 240 Psiare10,00 €13.8.20195.8.2029
73/2019Imrich ZávalecZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2019/11/HHrobové miesto č. 222 Psiare10,00 €13.8.20195.8.2029
72/2019Spolok VESELANKA & BLACK BANDZmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) je uskutočnenie umeleckého výkonu 24.8.2019 koncert Psiare  620,00 €13.8.201924.8.2019
71/2019Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 NitraZmluva o užívaní sieteObec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať stĺpy verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov a Optických káblov za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb0,00 €9.8.201931.12.2039
70/2019Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 NitraZmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov "WIFI PRE TEBA"zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa WIFI systém obce v rámci projektu "WIFI PRE TEBA" podľa cenovej ponuky "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce" zo dňa 20.02.2019, súčasťou dodania tovaru je aj dodanie materiálu na jeho vykonanie, ako aj vykonanie skúšok jeho funkčnosti a spísanie protokolu o skúškach14 900,00 €9.8.201931.7.2020
69/2019Opatríme Vás n.o. Hviezdoslavova 475/3, 971 01 PrievidzaZmluva č. 1/2019 Hronský Beňadik o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnejzabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre občanov s trvalým pobytom v obci Hronský Beňadik0,00 €6.8.201931.3.2021
68/2019Valéria KabinováKúpna zmluva č. 2/2019 uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníkapredaj pozemku CKN p. č. 758 v k. ú. Psiare 143,74 €6.8.2019nestanovený
67/2019Ján BratkoZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/20/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK18,00 €6.8.201911.8.2019
66/2019Martina Zámočníková JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/19/Vvýpožička sály DK50,00 €6.8.20195.8.2019
65/2019PhDr. Daniela BenčatováZmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2019/18/Vvýpožička priestorov Starej školy v časti Psiare28,00 €6.8.201910.8.2019
64/2019Mária MihálikováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2019/10/HHrobové miesto B 14720,00 €3.8.20191.8.2029
63/2019EKOTEC, spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 BratislavaZmluva o kontrolnej činnostio kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonať každoročne nestranné zistenie stavu ihrísk, tzv. hlavnú ročnú kontrolu a vydať o tom kontrolný protokol 193,20 €1.8.201931.12.2021
62/2019Mária ŽemberyováZmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2019/17/Vvýpožička priestorov Starej školy v časti Psiare14,00 €25.7.201928.7.2019
61/2019Pavel BogdáňZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2019/9/HHrobové miesto B 18020,00 €24.7.201923.7.2029
60/2019Dušan DrevoDodatok č. 1/2019/13/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 2515,00 €19.7.201918.7.2029
59/2019Dušan DrevoDodatok č. 1/2019/12/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 15720,00 €19.7.201918.7.2029
58/2019Dušan DrevoDodatok č. 1/2019/11/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto A 12220,00 €19.7.201918.7.2029
57/2019Žaneta TomčániováZmluva o výpožičke priestorov Starej školy v časti Psiare č.2019/16/Vvýpožička priestorov Starej školy v časti Psiare70,00 €18.7.201920.7.2019
56/2019PharmDr. Mária KurciníkováDodatok č. 1/2019/10/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto B 2120,00 €16.7.201911.7.2019
55/2019Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/15/Vvýpožička sály DK50,00 €16.7.201915.7.2019
54/2019Igor KollárovičZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/14/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK0,00 €12.7.201912.7.2019
53/2019Marta ŠabováZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/13/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK18,00 €9.7.20199.7.2019
52/2019Jaroslav HolosDodatok č. 1/2019/9/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto A 14820,00 €5.7.20194.7.2029
51/2019Alžbeta KováčováZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/12/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK30,00 €4.7.20196.7.2019
50/2019Ing. Martin LukyZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/11/Vvýpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK0,00 €27.6.201927.6.2019
49/2019Darina KožinováDodatok č. 1/2019/8/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto A 1425,00 €21.6.201920.6.2029
48/2019Bernarda KosmályováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2019/8/HHrobové miesto č. 38 Psiare30,00 €21.6.201914.6.2029
47/2019Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 BratislavaZmluva o poskytnutí podpory je poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov bližšie špecifikovaných v prílohe č. 115 643,56 €8.6.2019nestanovený
46/2019Vincent HavranZmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2019/10/Vvýpožička zasadacej miestnosti malej s využitím kuchyne v DK0,00 €7.6.20198.6.2019
Položky 1-50 z 93
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:178/2018
Zmluvná strana 1:Obec Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26, 96653 Hronský Beňadik
Zmluvná strana 1 IČO:00320676
Zmluvná strana 2:Ing. Lenka Lopúchová
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov:Zmluva o výpožičke priestorov DK Hronský Beňadik č.2018/10/V
Predmet:výpožička zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK
Cena *:40,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:19.12.2018
Dátum zverejnenia zmluvy:20.12.2018
Dátum účinnosti zmluvy:21.12.2018
Dátum ukončenia zmluvy:1.1.2019
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ľubomír Krovina
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-200 z 362
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
215/2017Terézia PinterováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/51/HHrobové miesto č. A 8520,00 €9.11.2017nestanovený
214/2017Terézia PinterováDodatok č. 1/2017/96/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 2755,00 €9.11.2017nestanovený
213/2017Darina VajdováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/57/HHrobové miesto č. A 11020,00 €8.11.2017nestanovený
212/2017Darina VajdováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/56/HHrobové miesto č. C 27810,00 €8.11.2017nestanovený
211/2017Darina VajdováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/55/HHrobové miesto č. A 11210,00 €8.11.2017nestanovený
210/2017SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyvecné bremeno spočíva v povinnosti povinného a investora na nehnuteľnostiach strpieť umiestnenie plynárenských zariadení, vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, pevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení 25,28 €7.11.2017nestanovený
209/2017Veronika ĎurovičováDodatok č. 1/2017/103/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. C 20220,00 €7.11.2017nestanovený
208/2017Marta JesenskáZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/54/HHrobové miesto č. A 10520,00 €7.11.2017nestanovený
207/2017Jozef MelegZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/45/HHrobové miesto č. 174 Psiare10,00 €7.11.2017nestanovený
206/2017Ladislav LendóciDodatok č. 1/2017/101/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 19510,00 €7.11.2017nestanovený
205/2017Helena BandziováDodatok č. 1/2017/100/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 8720,00 €4.11.2017nestanovený
204/2017Michal BandziDodatok č. 1/2017/99/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 3920,00 €4.11.2017nestanovený
203/2017Helena HolubováDodatok č. 1/2017/98/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 8620,00 €4.11.2017nestanovený
202/2017Mgr. Viktória ChanováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/50/HHrobové miesto C 18720,00 €3.11.2017nestanovený
201/2017Mgr. Viktória ChanováDodatok č. 1/2017/95/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 23130,00 €3.11.2017nestanovený
200/2017Ing. Anton BokníkZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/49/HHrobové miesto C 23020,00 €3.11.2017nestanovený
199/2017Katarína GondováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/48/HHrobové miesto C 27120,00 €3.11.2017nestanovený
198/2017Helena PevalováDodatok č. 1/2017/97/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 20420,00 €3.11.2017nestanovený
197/2017Judita PúčekováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/07/HHrobové miesto C 20320,00 €3.11.2017nestanovený
196/2017Terézia MaculováDodatok č. 1/2017/94/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 13720,00 €3.11.2017nestanovený
195/2017Michal ŠamoDodatok č. 1/2017/93/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto A 10620,00 €3.11.2017nestanovený
194/2017Alžbeta BrieškováDodatok č. 1/2017/92/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 9120,00 €3.11.2017nestanovený
193/2017Mária BrieškováDodatok č. 1/2017/91/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 7920,00 €3.11.2017nestanovený
192/2017Zora MrázováDodatok č. 1/2017/90/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 8010,00 €3.11.2017nestanovený
191/2017Blažena BandziováDodatok č. 1/2017/89/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 14820,00 €3.11.2017nestanovený
190/2017Blažena BandziováDodatok č. 1/2017/88/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. B 12710,00 €3.11.2017nestanovený
189/2017Karol BandziDodatok č. 1/2017/87/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 820,00 €3.11.2017nestanovený
188/2017Marcela HrtúsováDodatok č. 1/2017/86/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. B 11820,00 €3.11.2017nestanovený
187/2017Marcela HrtúsováDodatok č. 1/2017/85/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. B 5020,00 €1.11.2017nestanovený
186/2017Viera ŠtoselováDodatok č. 1/2017/84/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 14020,00 €1.11.2017nestanovený
80/2017Viera ŠtoselováDodatok č. 1/2017/83/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 4810,00 €1.11.2017nestanovený
185/2017Božena ZelieskováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/44/HHrobové miesto C 9710,00 €1.11.2017nestanovený
184/2017Božena ZelieskováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/43/HHrobové miesto č. A 130,00 €1.11.2017nestanovený
183/2017Viktória GibasováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/47/HHrobové miesto č. A 4220,00 €1.11.2017nestanovený
182/2017Zuzana Mizáková, Ulička 353/3, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/22/Nprenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €31.10.201731.10.2017
181/2017Hedviga SedilekováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/30/HHrobové miesto č. B 15920,00 €31.10.2017nestanovený
180/2017Anna ValováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/42/HHrobové miesto č. 229 Psiare10,00 €27.10.2017nestanovený
179/2017Anna ValováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/41/HHrobové miesto č. 173 Psiare20,00 €27.10.2017nestanovený
178/2017Anna ValováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/40/HHrobové miesto č. 136 Psiare20,00 €27.10.2017nestanovený
177/2017Anna ValováZmluva o nájme hrobového miesta číslo 2017/39/HHrobové miesto č. 33 Psiare20,00 €27.10.2017nestanovený
176/2017Anna VrškováDodatok č. 1/2017/82/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 1840,00 €27.10.2017nestanovený
175/2017František ŠtrboDodatok č. 1/2017/81/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 25420,00 €27.10.2017nestanovený
174/2017František ŠtrboDodatok č. 1/2017/80/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. B 16240,00 €27.10.2017nestanovený
173/2017Emília ValováDodatok č. 1/2017/79/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto C 2410,00 €27.10.2017nestanovený
172/2017Magdaléna HorniakováDodatok č. 1/2017/78/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. B 605,00 €27.10.2017nestanovený
171/2017Magdaléna HorniakováDodatok č. 1/2017/77/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 4520,00 €27.10.2017nestanovený
170/2017RÚ Rádu sv,Uršule,Komunita Uršulínok, Suchá nad Parnou,Ružová dolina 552Dodatok č. 1/2017/76/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. B 2510,00 €27.10.2017nestanovený
169/2017RÚ Rádu sv,Uršule,Komunita Uršulínok, Suchá nad Parnou,Ružová dolina 552Dodatok č. 1/2017/75/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. B 510,00 €27.10.2017nestanovený
168/2017RÚ Rádu sv,Uršule,Komunita Uršulínok, Suchá nad Parnou,Ružová dolina 552Dodatok č. 1/2017/74/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 14120,00 €27.10.2017nestanovený
167/2017RÚ Rádu sv,Uršule,Komunita Uršulínok, Suchá nad Parnou,Ružová dolina 552Dodatok č. 1/2017/73/H k nájomnej zmluve na úžívanie hrobového miestaHrobové miesto č. A 14050,00 €27.10.2017nestanovený
Položky 151-200 z 362
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 135
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
135/2016Alžbeta ŠárikováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 64/2016prenájom priestorov Starej školy v časti Psiare21,00 €28.12.201629.12.2016
134/2016Koloman TőkőlyZmluva o nájme nebytových priestorov č. 63/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €28.12.201627.12.2016
133/2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0145-PRB/2015/Zzáložca sa podľa článku V bod 1 písm. c) Zmluvy o poskytnutí dotácie zaviazal využiť byty uvedené v článku I. bod 1. písm.a) tejto zmluvy po dobu minimálne 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania 315 870,00 €20.12.2016nestanovený
132/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 62/2016prenájom vestibulu v DK33,50 €10.12.20169.12.2016
131/2016Terézia MakáňováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 61/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €7.12.20167.12.2016
130/2016Hydro Development, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 60/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne75,00 €6.12.20165.12.2016
129/2016Silvester Kőntőš, Eva Kőntőšová, Silvia Šustáková Kúpna zmluva č. 2/2016predaj časti pozemku EKN parcely, parcelné číslo 181 140,00 €2.12.2016nestanovený
128/2016Beáta Kováčová, 947 01 Hurbanovo, Nový diel 19Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 59/2016prenájom vestibulu v DK14,00 €2.12.20161.12.2016
127/2016Ashop s.r.o., Slovanská cesta 5047, 022 01 ČadcaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 58/2016predaj textilu, obuvi, spotrebného tovaru33,50 €26.11.201625.11.2016
126/2016ZIN. s.r.o., Mýtne námestie 464, 966 53 Hronský BeňadikKúpna zmluva č. 1/2016predaj časti pozemku EKN parcely, parcelné číslo 44923,00 €24.11.2016nestanovený
125/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57/2016prenájom vestibulu v DK33,50 €23.11.201622.11.2016
124/2016Eva ŠmondrkováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 56/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €19.11.201619.11.2016
123/2016Mária CickováNájomná zmluva na hrobové miesto 12/2016Hrobové miesto 169 A28,00 €8.11.2016nestanovený
122/2016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, cenník dodávky elektriny TOP 17-19 I., zoznam odberných miest odberateľazabezpečiť distribúciu elektriny do odberných miest0,00 €8.11.201631.12.2019
121/2016Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny, cenník dodávky elektriny TOP 17-19 I.zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta0,00 €1.11.201631.12.2019
120/20167xx, s.r.o., Gogoľova č. 3, 036 01 MartinMandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti v platnom znení, číslo zmluvy: 18-D/2016je záväzok mandatára vyvíjať pre mandanta a na jeho účet činnosť podľa §4 ods. 1 písm. a,b.c,d,e,f zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... 600,00 € (jednotková)29.10.2016nestanovený
119/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestje právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy, ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto zmluve: služby IS DCOM...0,00 €29.10.2016nestanovený
118/2016Mária CickováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 55/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €28.10.201630.10.2016
117/2016Mgr. Viktória ChanováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 54/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €27.10.201629.10.2016
116/2016Mária RichterováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne25,00 €22.10.201623.10.2016
115/2016ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2016prenájom zasadacej miestnosti malej bez využitia kuchyne, bez vykurovania5,00 €22.10.201621.10.2016
114/2016BEAT, s.r.o. Ľ. Okánika 2/35, 949 01 NitraZmluva o dielo č. 001/2016 Rozpočítavanie nákladov za dodávku ÚK, TÚV, SV, DVvykonávať rozpočítavanie nákladov za dodávku ÚK, TÚV, SV,DV za daný rok, vyúčtovanie musí obsahovať všetky náležitosti ukladané predpismi a smernicami15,84 € (jednotková)18.10.2016nestanovený
113/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2016prenájom vestibulu v DK33,50 €18.10.201617.10.2016
112/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaDODATOK č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miestDEUS poskytuje, primárne obciam a mestám združeným v ZMOS, služby IS DCOM a ďalšie plnenie podľa tejto Zmluvy vo verejnom záujme1 174,00 €18.10.2016nestanovený
111/2016Janka ZimováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 50/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne, s vykurovaním 50,00 €15.10.201615.10.2016
110/2016SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 BratislavaHromadná licenčná zmluvaje udelenie súhlasu - licencie používateľovi podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. f autorského zákona80,40 €7.10.201618.10.2016
109/2016ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne5,00 €6.10.20165.10.2016
108/2016Ján SrnkaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2016 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákoníka v platnom znení a v zmysle zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte, ulica Ulička s.č. 540 (353/5) v Hronskom Beňadiku41,98 € (jednotková)1.10.2016nestanovený
107/2016Marián HrtúsDohoda o skončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom objekte, ulica Ulička s.č. 540 (353/5) v Hronskom Beňadiku0,00 €1.10.201630.9.2016
106/2016Katarína Urbánková, Skalité 240, 023 14 SkalitéZmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2016prenájom sály v Dome kultúry50,00 €27.9.201626.9.2016
105/2016For Your Business s.r.o., Orovnica 146Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb uzavretá v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisovposkytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať v rámci a v súlade so svojím predmetom činnosti služby podľa požiadaviek objednávateľa, smerujúce k získaniu finančných prostriedkov v rámci Výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2016-Aktivita 2-osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel podľa vzoru elektronického panelu na premenné prevádzkové informácie Z12 podľa vyhlášky 450,00 €21.9.2016nestanovený
104/2016For Your Business s.r.o., Orovnica 146Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb uzavretá v zmysle ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisovposkytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať v rámci a v súlade so svojím predmetom činnosti služby podľa požiadaviek objednávateľa, smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu - Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie pre rok 2017 950,00 €21.9.2016nestanovený
103/2016Peter MelušZmluva o dielo uzavretá podľa §631 Občianskeho zákonníkaZabezpečenie hudobných vstupov na podujatí dňa 17.9.2016 v Hronskom Benadiku 200,00 €20.9.201621.9.2016
102/2016Kajzer Róbert - imitátorZMLUVA O USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIAUskutočnenie vystúpenia dňa 17.9.2016 v Hronskom Benadiku. Vystúpenie s programom „Show Roba Kajzera a Petra Meluša “. Začiatok programu o 17.30 hod.  400,00 €20.9.201621.9.2016
101/2016Magdaléna RakováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne35,00 €10.9.201610.9.2016
100/2016Knauf Insulation, s.r.o. Železničný rad 24, 968 01 Nová BaňaDarovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovdarca sa touto zmluvou zaväzuje prenechať obdarovanému peňažné prostriedky ako sponzorský finančný dar 500,00 €7.9.20165.10.2016
99/2016ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne10,00 €6.9.20165.9.2016
98/2016SimKor, s.r.o. ul. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská ŠtiavnicaZmluva o reklameje dojednanie spôsobu výkonu reklamy a propagácie firmy záujemcu prostredníctvom reklamného panelu pri príležitosti obecných slávností spojených s remeselným jarmokom 400,00 €31.8.201617.9.2016
97/2016Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2016prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €27.8.201626.8.2016
96/2016Marta ČervenákováNájomná zmluva na hrobové miesto 11/2016Hrobové miesto 720,00 €24.8.201623.8.2026
95/2016Pavel BogdáňNájomná zmluva o prenájme pozemku č. 2/2016prenájom časti pozemku v k.ú. Hronský Beňadik10,00 € (jednotková)23.8.2016nestanovený
94/2016Katarína GondováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €20.8.201620.8.2016
93/2016Tekovská ekologická, s.r.o. 935 33 Nový Tekov č. 133Dodatok č. 2 K zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu číslo zmluvy: 100 0021 zo dňa 31.12.2007 s držiteľom odpadu: Obec Hronský BeňadikZmluvné ceny od 1.7.2016 pre odpady0,00 €18.8.2016nestanovený
92/2016Eva MüllerováNájomná zmluva na hrobové miesto 10/2016Hrobové miesto C 2130,00 €17.8.201615.8.2026
91/2016Vladimíra BeňováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2016prenájom Starej školy v časti Psiare31,50 €13.8.201613.8.2016
90/2016Ján BratkoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €13.8.201613.8.2016
89/2016Eva MüllerováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2016prenájom veľkej zasadacej miestnosti s využitím kuchyne v DK18,00 €12.8.201613.8.2016
88/2016Jaroslav MichňaNájomná zmluva o prenájme pozemku č. 1/2016prenájom časti pozemku v k.ú. Psiare10,00 € (jednotková)6.8.2016nestanovený
87/2016Martina Zámočníková JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2016prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €5.8.20169.8.2016
86/2016Ľubomír KasanZmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2016prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne30,00 €5.8.20166.8.2016
Položky 1-50 z 135
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 106
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
106/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle §12 ods. 3 písme.b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z.úrazové poistenie26,00 €1.1.201631.12.2016
105/2015Karol SzendreiZmluva o nájme nebytových priestorov č.52/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne v DK25,00 €29.12.20151.1.2016
104/2015Jozef KolpaskýNájomná zmluva na hrobové miesto 11/2015jednohrob A 11110,00 €23.12.2015nestanovený
103/2015Emil HolečkaNájomná zmluva na hrobové miesto 10/2015jednohrob 210,00 €23.12.2015nestanovený
102/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č.51/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €12.12.201511.12.2015
101/2015Allmea pharma, s.r.o. 935 21 Tlmače, Francúzska ul. 245/66Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2015prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/3, Hronský Beňadik 150,10 € (jednotková)11.12.2015nestanovený
100/2015Allmea, s.r.o. 935 21 Tlmače, Francúzska 70 Dohoda o skončení nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2015nebytové priestory v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/3, Hronský Beňadik0,00 €11.12.20159.12.2015
99/2015Mária KuklováZmluva o nájme nebytových priestorov č.50/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €9.12.20159.12.2015
98/2015Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva č. 0146-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostije poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania21 150,00 €5.12.201530.6.2016
97/2015Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva č. 0145-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovje poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 315 870,00 €5.12.201530.6.2016
96/2015Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37Zmluva o úvere číslo 600/515/2015je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru 737 030,00 €5.12.20154.12.2045
95/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 15/27/054/135je poskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ4 615,20 €1.12.201531.8.2016
94/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda č. 15/27/010/91 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníje aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €1.12.201531.12.2017
93/2015Katarína Urbánková, Skalité 240, 023 14 SkalitéZmluva o nájme nebytových priestorov č.49/2015prenájom sály v Dome kultúry50,00 €26.11.201525.11.2015
92/2015Miroslav HavranZmluva o nájme nebytových priestorov č.48/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej s využitím kuchyne0,00 €21.11.201521.11.2015
91/2015ANPEK očná optika, Horná 8, 974 01 Banská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorov č.47/2015prenájom zasadacej miestnosti veľkej bez využitia kuchyne10,00 €19.11.201518.11.2015
90/2015Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €7.11.2015nestanovený
89/2015Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €7.11.2015nestanovený
88/2015Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro0,00 €7.11.2015nestanovený
87/2015KOVO športový klub Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov č.46/2015prenájom sály v Dome kultúry35,00 €7.11.20158.11.2015
86/2015Jozef MelegNájomná zmluva na hrobové miesto č. 09/2015jednohrob 18910,00 €6.11.2015nestanovený
85/2015Mária PaulovičováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 08/2015jednohrob B 2910,00 €6.11.2015nestanovený
84/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v zmysle §12 ods. 3 písme.b) bod 4. a 5. zákona č. 417/2013 Z.z.úrazové poistenie3,25 €31.10.201531.12.2015
83/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č.45/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €23.10.201523.10.2015
82/2015Ing. Ľubomír LopúchKúpna zmluva 1/2015predaj pozemku C KN p. č. 310  395,00 €9.10.2015nestanovený
81/2015Darina KožinováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2015prenájom zasadacej miestnosti s využitím kuchyne0,00 €9.10.201510.10.2015
80/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie §12 zákon 417/2013 Z. z.úrazové poistenie3,25 €1.10.201531.12.2015
79/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €29.9.201528.9.2015
78/2015Lukáš Holzer, Záhradná 27, 968 01 Nová BaňaZmluva č. 21/2015výstupenie skupiny CRABSLIDE 500,00 €25.9.2015nestanovený
77/2015Jana KarnekováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2015prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €25.9.201526.9.2015
76/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDodatok č. 1 k dohode č. 15/27/052/67na podporu vytváranie pracovných miest poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb §521 948,64 €24.9.201530.9.2015
75/2015Marián BónaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2015prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry35,00 €23.9.201523.9.2015
74/2015Roman MartišZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2015prenájom Starej školy v časti Psiare14,00 €18.9.201519.9.2015
73/2015Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2015prenájom vestibulu v DK33,50 €9.9.20158.9.2015
72/2015Banskobystrický samosprávny kraj940.výročie písomnej zmienkyfinančná dotácia 2015 750,00 €3.9.2015nestanovený
71/2015SimKor s.r.ozmluva o reklamereklama a propagácia firmy pri 940 výročí obci HB 400,00 €3.9.2015nestanovený
70/2015GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceZmluva o poskytnutí službyslužby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA0,00 €27.8.201527.8.2020
69/2015GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 KošiceLicenčná zmluvaortofotomapa k. ú. obce Hronský Beňadik v plošnom rozsahu 9,23 km2 553,80 €27.8.201531.12.2015
68/2015Jana Ryšavá, Ulička 376/110, 966 53 Hronský BeňadikDohoda o ukončení nájmuprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik0,00 €27.8.201531.8.2015
67/2015František LukyZmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2015prenájom Starej školy v časti Psiare7,00 €27.8.201527.8.2015
66/2015Katarína Urbánková, Skalité 240, 023 14 SkalitéZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2015prenájom sály v Dome kultúry50,00 €26.8.201525.8.2015
65/2015PhDr.Pavol Šteiner, M.R.Štefánika 22, 93501 LeviceZmluva o vytvorení dielamonografia Hronský Beňadik a Psiare1 200,00 €26.8.2015nestanovený
64/2015Jaroslav MichňaNájomná zmluva o prenájme pozemku prenájom časti pozemku v k.ú. Psiare10,00 €19.8.201531.7.2016
63/2015Angelika TomčániováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2015prenájom Starej školy v časti Psiare35,00 €14.8.201516.8.2015
62/2015PZ Salaš v Orovnici, 966 52 Tekovská BreznicaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2015prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry0,00 €14.8.201514.8.2015
61/2015Koloman TökölyNájomná zmluva na hrobové miesto č. 07/2015jednohrob A 16816,59 €13.8.2015nestanovený
60/2015Koloman TökölyNájomná zmluva na hrobové miesto č. 06/2015jednohrob A 16716,59 €13.8.2015nestanovený
59/2015Pavel BogdáňZmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov v Hasičskom dome23,96 € (jednotková)8.8.201531.7.2016
58/2015Allmea, s.r.o., Francúzska 70, 935 21 TlmačeZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2015prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik 127,59 € (jednotková)5.8.2015nestanovený
57/2015Allmea, s.r.o., Francúzska 70, 935 21 TlmačeZmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2015prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik86,73 € (jednotková)5.8.2015nestanovený
Položky 1-50 z 106
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 104
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
104/2014Eva Šmondrková, Janovské 98, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik57,88 € (jednotková)1.1.2015nestanovený
103/2014Ing. Helena NetriováNájomná zmluva na hrobové miesto č.10/2014dvojhrob č. C 18619,91 €30.12.201429.12.2024
102/2014Ján ŠtevlíkNájomná zmluva na hrobové miesto č.09/2014jednohrob č. A 1809,95 €23.12.201422.12.2024
101/2014Ing. Ľubomír LopúchNájomná zmluva na hrobové miesto č.08/2014jednohrob č. B 21616,59 €5.12.20144.12.2024
100/2014Ing. Slavomír LopúchNájomná zmluva na hrobové miesto č.07/2014jednohrob č. B 21516,59 €5.12.20144.12.2024
99/2014Helena LopúchováNájomná zmluva na hrobové miesto č.06/2014jednohrob č. B 2149,95 €16.1.20154.12.2024
98/2014Doc.PaedDr.Jana Lopúchová PhDNájomná zmluva na hrobové miesto č.05/2014jednohrob č. B 21316,59 €5.12.20144.12.2024
97/2014Darina MužíkováNájomná zmluva na hrobové miesto č.03/2014dvojhrob č. C 25726,54 €15.7.201429.7.2024
96/2014Mária VajdováNájomná zmluva na hrobové miesto č.02/2014jednohrob č. 3049,95 €18.6.201417.6.2024
95/2014Anna ČiernaNájomná zmluva za hrobové miesto č. 01/2014dvojhrob č. 30826,54 €4.6.20143.6.2024
94/2014MADE spol s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská BystricaDodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1226/2013doplnenie programov1,00 €31.12.2014nestanovený
93/2014DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest poskytovanie služieb IS DCOM:0,00 €12.12.201430.9.2015
92/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení č. 73/2015/AC/ZCrealizácia pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi0,00 €30.12.201431.12.2015
91/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2014prenájom vestibulu v Dome Kultúry33,50 €20.12.201422.12.2014
90/2014Ivana Valentínyová, Ulička 355/9, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Polyfunkčnom dome, Ulička 353/5, 966 53 Hronský Beňadik74,73 € (jednotková)4.12.2014nestanovený
89/2014Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu POKvalitnejšie, bezpečnejšie a atraktívnejšie centrum obce HB 167,62 €1.9.2014nestanovený
88/2014Okresný súd, Námestie Matice slovenskej č. 5/1, 965 34 Žiar nad HronomDohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4ods.2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzabezpečovanie výkonu trestu povinnej práce v súlade so zákonom č. 528/2005 Z.z.0,00 €27.11.20142.1.2016
87/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - §10 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov-dodatokúrazové poistenie6,50 €26.11.201431.12.2014
86/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2014prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €22.11.201424.11.2014
85/2014Peter ZőldZmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2014prenájom priestorov v Starej škole v časti Psiare7,00 €11.11.201411.11.2014
84/2014Peter ZőldZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2014prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry21,00 €10.11.201410.11.2014
83/2014Michal DrgoňaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2014prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry21,00 €9.11.20149.11.2014
82/2014Michal DrgoňaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2014prenájom priestorov v Starej škole v časti Psiare10,50 €7.11.20147.11.2014
81/2014Ján BandziZmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2014prenájom priestorov v Starej škole v časti Psiare10,50 €8.11.20148.11.2014
80/2014Ján BandziZmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2014prenájom sály v Dome kultúry30,00 €7.11.20147.11.2014
79/2014Helena LopúchováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2014prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry0,00 €28.10.201428.10.2014
78/2014Mária ForgáčováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2014prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry40,00 €25.10.201425.10.2014
77/2014AIDAN s.r.o. Riazanská 2, 831 03 BratislavaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2014prenájom veľkej zasadačky v Dome kultúry17,50 €15.10.201415.10.2014
76/2014Václav Lánik- LANKSON, Prúdová 3033/7, 821 05 Bratislava - RužinovZmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2014prenájom sály v Dome kultúry30,00 €15.10.201415.10.2014
75/2014Vladimír RáchelaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2014 prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €11.10.201411.10.2014
74/2014ANPEK očná optikaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2014prenájom malej zasadačky v Dome kultúry3,50 €4.10.20146.10.2014
73/2014Radovan Jantulik RADO plus, Revolučná 2270/7, 024 04 Kysucké Nové MestoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2014prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €4.10.20146.10.2014
72/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2014prenájom vestibulu v Dome Kultúry33,50 €27.9.201429.9.2014
71/2014Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanovoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 29/2014prenájom vestibulu v Dome Kultúry7,00 €24.9.201423.9.2014
70/2014Oľga BarborováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2014prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v DK30,00 €20.9.201420.9.2014
69/2014Marek NováckyZmluva o nájme bytu č.20 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 962,87 €4.9.201431.8.2015
68/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - §10 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonovúrazové poistenie6,50 €29.8.201431.12.2014
67/2014Oľga SarkováZmluva o nájme bytu č.19 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 862,73 €16.8.201431.7.2015
66/2014Bohuslav ŠimkoZmluva o nájme bytu č.1 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 844,43 €16.8.201431.7.2015
65/2014Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2014prenájom sály v Dome kultúry50,00 €16.8.201418.8.2014
58/2014Jaroslav DubanecZmluva o nájme bytu č. 11 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné zmysle § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 952,85 €16.8.201431.7.2015
64/2014Jakub VavroZmluva o nájme bytu č.17 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik "Polyfunkčný objekt" súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE1 073,51 €15.8.201431.7.2015
63/2014Katarína ŽemberyováZmluva o nájme bytu č.2 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik "Polyfunkčný objekt" súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE1 165,43 €15.8.201431.7.2015
62/2014Športový klub KOVO, Hlavná 294/160, 966 563 Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia1 500,00 €15.8.201430.11.2014
61/2014Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s, .Pri Rajčianke 2927, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavypripojenie do distribučnej sústavy SSE-D 138,64 €14.8.2014nestanovený
60/2014Rastislav MiksaiZmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2014prenájom veľkej zasadačky + kuchynky v Dome kultúry16,50 €9.8.20149.8.2014
46/2014Veronika MalíkováZmluva o nájme bytu č. 4 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE1 114,37 €8.8.201431.7.2015
59/2014Peter CiglianZmluva o nájme bytu č.18 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 881,21 €8.8.201431.7.2015
57/2014Denisa CiglianováZmluva o nájme bytu č.16 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 838,97 €8.8.201431.7.2015
56/2014Vladimíra BaraňaiováZmluva o nájme bytu č.15 v polyfunkčnom bytovom dome s 21 b.j. v obci Hronský Beňadik Polyfunkčný objekt súpisné č. 540 uzavretá v zmysle § 685 a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znenífinančná zábezpeka + pripojovací poplatok SSE 952,85 €8.8.201431.7.2015
Položky 1-50 z 104
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 87
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
87/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obecza úrazové poistenie19,50 €11.1.201431.5.2014
86/2013Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Hronskom Beňadiku 106,60 €1.1.20141.11.2023
85/2013Eva Arvajová Rakovec 70/24 966 53 Hronský Beňadik Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Hronskom Beňadiku 210,00 €1.1.201428.2.2014
84/2013Anna MiškovskáZmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2013prenájom sály v Dome kultúry33,19 €28.12.201328.12.2013
83/2013Eva LakomčíkováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry 40,00 €28.12.201328.12.2013
82/2013Šúri Lám, 966 61 hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry33,50 €18.12.201318.12.2013
81/2013Judita Balážiková, Mgr.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2013prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare7,00 €14.12.201314.12.2013
80/2013Jozef ŠimkoNájomná zmluva č. 13/2013za jednohrob (detský hrob)4,97 €29.11.201331.10.2033
79/2013Alexandra SupukováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry40,00 €22.11.201322.11.2013
78/2013Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €22.11.201322.11.2013
77/2013ŠÚRI LÁM, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €12.11.201313.11.2013
76/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda číslo 15/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanieabsolventská prax0,00 €30.10.201330.4.2014
75/2013Andrea VrťováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2013prenájom malej zasadačky v Dome kultúry14,00 €29.10.201329.10.2013
74/2013Šúri Lám 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €25.10.201325.10.2013
73/2013Marián NemčokZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry25,00 €24.10.201324.10.2013
72/2013Vanda PovinskáNájomná zmluva č. 12/2013za hrobové miesto - jednohrob9,95 €10.10.20138.10.2023
71/2013Igor Urdzík NIPA Zluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €4.10.20134.10.2013
70/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDOHODA č. 36/§50j/NS 2013operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (je poskytovanie finančného príspevku 80%)1 522,08 €27.9.201330.6.2014
69/2013Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €25.9.201325.9.2013
68/2013Daniela HudecováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2013prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare10,50 €5.9.20136.9.2013
67/2013Ľubica LaukováNájomná zmluva č. 10/2013za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €4.9.20133.9.2023
66/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie3,25 €3.9.201330.9.2013
65/2013Ivana Valentínyová, Ulička 355/9, 966 53 Hronský BeňadikDohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy skončenie nájmu v budove Zdravotného strediska v H.Beňadiku0,00 €3.9.201331.8.2013
64/2013Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská BystricaDodatok č. 1 k Dohode o prevádzkovaní vodovodu "Hronský Beňadik - Psiare" uzavretej dňa 09.02.1996registrácia zo zákona - prevádzkovanie vodovodu Hronský Beňadik - Psiare0,00 €28.8.2013nestanovený
63/2013Teodor CsikósZmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €28.8.201328.8.2013
62/2013Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanooZmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry7,00 €27.8.201327.8.2013
61/2013Ján Melišek, Obuvnícka 3, 971 01 PrievidzaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €27.8.201327.8.2013
60/2013Roman ŠtoselZmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2013prenájom sály a kuchyne pri sále v Dome kultúry85,00 €24.8.201325.8.2013
59/2013ZO-Slovenský zväz záhradkárovDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcedotácia na činnosť organizácie 600,00 €23.8.201330.11.2013
58/2013ŠÚRI LÁM, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €15.8.201315.8.2013
57/2013Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 Hurbanovo Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry7,00 €6.8.20136.8.2013
56/2013Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska-Hronský Beňadik PsiareDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcedotácia 800,00 €7.8.201330.11.2013
55/2013Mária ZelinkováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 30/2013rodinné posedenie16,50 €30.7.201330.7.2013
54/2013ŠÚRI LÁM, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 29/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €19.7.201319.7.2013
53/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci podľa obchodného zákonníkapropagácia a.s. komunálnej poisťovne k oslavám 1150 výročia, dňa 5.7.2013 200,00 €18.7.201331.7.2013
52/2013SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, Banská ŠtiavnicaDODATOK č.1 K ZMLUVE O VÝSTAVBE č.8005/2013výstavba 21-bytových jednotiek1 137 600,00 €11.7.201330.6.2014
51/2013Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €9.7.20139.7.2013
50/2013Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 BratislavaZmluva o reklamezabezpečiť reklamu a propagáciu obchodného mena a loga pri príležitosti osláv Cyrila a Metoda, dňa 5.7.20132 000,00 €9.7.201315.9.2013
49/2013Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obecza úrazové poistenie3,25 €3.7.201331.8.2013
48/2013SimKor, s. r. o., Trate mládeže 9/A, Banská ŠtiavnicaZmluva o reklamepropagácia firmy, reklama na podujatí Cyrilometodské dni dňa 5.7.2013  200,00 €5.7.201331.7.2013
47/2013Helena BandziováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2013prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare14,00 €22.6.201322.6.2013
46/2013PZ Salaš v Orovnici, 966 52 Tekovská BreznicaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2013prenájom sály v Dome kultúry70,00 €21.6.201322.6.2013
45/2013Terézia GondováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry16,50 €18.6.201318.6.2013
44/2013Geosense SK, s. r. o., Michalovská 346/3, KošiceZmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb"webová aplikácia Geosense Geoportal" 800,00 €18.6.2013nestanovený
43/2013Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1, 949 01 NitraZmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2013prenájom sály v Dome kultúry50,00 €11.6.201311.6.2013
42/2013FLEXIGROUP-3 s.r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov ukončenie nájmu0,00 €8.6.201331.5.2013
41/2013Marcel Čmiko, 972 48 Horná Ves č. 160Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2013prenájom vestibulu v Dome kultúry3,50 €31.5.201331.5.2013
40/2013Marián PrachárZmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2013prenájom veľkej zasadačky a kuchynky v Dome kultúry30,00 €25.5.201326.5.2013
39/2013Anna BeňušováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2013prenájom sály a kuchyne pri sále v Dome kultúry52,00 €18.5.201319.5.2013
38/2013Klub slovenských turistov, predseda klubu Ing. Valéria Marušková, Janovské 93/17 Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce 500,00 €18.5.201330.11.2013
Položky 1-50 z 87
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 123
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
123/2012Komunálna poisťovňa a.s., BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie26,00 €3.1.201331.5.2013
122/2012MP Progit s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 BratislavaMandátna zmluvauskutočnenie verejného obstarávania pod limitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác pre výstavbu:Výstavba nájomných bytov Obecným úradom v Hronskom Beňadiku podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)5 000,00 €31.12.2012nestanovený
121/2012Karol SzendreiZmluva o nájme nebytových priestorov č. 54/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky40,00 €31.12.20121.1.2013
120/2012Júlia BickováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2012 prenájom veľkej zasadačky a kuchynky25,00 €28.12.201228.12.2012
119/2012EMÍLIA VIGLAŠOVÁNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 21/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €20.12.201219.12.2022
118/2012MÁRIA KONIAROVÁNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 20/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €19.12.201218.12.2022
117/2012Miroslav GalbavýZmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky40,00 €15.12.201215.12.2012
116/2012JUDr. Milan Gocník, Šoltésovej 14, 811 08 BratislavaZmluva o poskytovaní právnych služiebvykonávanie činnosti smerujúcej k zániku daňových pohľadávok v predexekučnom a exekučnom konaní0,00 €15.12.2012nestanovený
115/2012Daniela PištováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky40,00 €8.12.20128.12.2012
114/2012MADE spol. s r.o. Sídlo: Lazovná 69, 974 01 Banská BystricaLICENČNÁ ZMLUVA č. U1226/2013poskytnutie licencie – používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému programo-vému vybaveniu informačného systému pre obce a mestá URBIS, poskytnutie služby Systémová podpora 306,00 €8.12.2012nestanovený
113/2012Šúri Lám, 966 61 Hodruša Hámre 389Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 50/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry33,50 €7.12.20127.12.2012
112/2012Gabriela MolnárováNájomná zmluva č. 19/2012za hrobové miesto - dvojhrob9,95 €4.12.201230.11.2022
111/2012Marcel Čmiko,972 48 Horná Ves č. 160 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry10,00 €23.11.201223.11.2012
110/2012Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanovoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry10,00 €22.11.201222.11.2012
109/2012Eva MullerováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2012prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare10,50 €17.11.201217.11.2012
108/2012František Havetta FENESTRASK - Zlaté Moravce, Veľké Vozokany č. 19, 951 82ZMLUVA O DIELO SQA2F01A uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranam dodávka a montáž plastových okien/dverí 123,96 €16.11.2012nestanovený
107/2012ToNi Žiar, Hronská 30, 966 21 LovčaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2012prenájom veľkej zasadačky bez kuchynky7,00 €14.11.201214.11.2012
106/2012Veolia Transport Nitra a.s. (predtým SAD Nitra, a.s.)so sídlom: Štúrova 72, 949 44 NitraDodatok č. 1 k Obchodnej zmluve č. 22-5/07-ZM uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 56/2012 Z.z.o cestnej dopravePredmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o vykonávanie dopravných služieb dopravcom na základe požiadavky prepravcu spojmi č. 11 a 16 na linke 407404 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Tlmače - Levice A záväzok prepravcu uhrádzať odplatu dohodnutú v čl. IV tejto zmluvy43,02 €1.11.2012nestanovený
105/2012Juraj Zámočník - JUMA, Spojovacia 1,949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry33,50 €12.11.201212.11.2012
104/2012Katarína KováčováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 44/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky25,00 €9.11.20129.11.2012
103/2012Erik Sedlák - LAHER, Adyho 9, 937 01 ŽeliezovceZmluva o dielo č. 20120903dodávka a montáž pripojovacieho plynovodu podľa podmienok určených SPP1 641,77 €3.11.2012nestanovený
102/2012Mikuláš HavranNájomná zmluva č. 18/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €1.11.201230.10.2017
101/2012Albín HolosZmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2012prenájom priestorov v starej škole v časti Psiare10,50 €28.10.201228.10.2012
100/2012Alžbeta ŽdánskaZmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2012prenájom veľkej zasadačky a kuchynky25,00 €26.10.201226.10.2012
99/2012Gabriela Mikle-BarátováNájomná zmluva č. 17/2012za hrobové miesto - jednohrob detský4,97 €20.10.201219.10.2022
98/2012Gabriela Mikle-BarátováNájomná zmluva č. 16/2012za hrobové miesto - dvojhrob19,91 €20.10.201219.10.2022
97/2012Magdaléna ŽemberyováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2012prenájom malej zasadačky17,50 €20.10.201220.10.2012
96/2012Beáta Kováčová, Nový diel 19, 947 01 HurbanovoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry5,00 €16.10.201216.10.2012
95/2012Božena GajdošováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012prenájom veľkej zasadačky + kuchynky25,00 €12.10.201212.10.2012
94/2012Ján MihálikNájomná zmluva č. 15/2012nájomná zmluva č. 15/2012 - za dvojhrob19,91 €1.10.201228.9.2022
93/2012JUMA - Martina Zámočníková, Nitra, Spojovacia 1Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 38/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry33,50 €1.10.20121.10.2012
92/2012Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Ing. Vladimír MaňkaZmluva č. 957/2012 UDP-P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012finančná dotácia na rok 2012 - VZN BBSK č. 15/2010 800,00 €29.9.201230.11.2012
91/2012Andriána TokolyováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 37/2012prenajatie veľkej zasadačky + kuchynky30,00 €30.9.201230.9.2012
90/2012Beáta Kováčová, Hurbanovo, Nový diel 19Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 36/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry7,00 €19.9.201219.9.2012
89/2012Beáta Kováčová, Hurbanovo, Nový diel 19Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry7,00 €10.9.201210.9.2012
88/2012Jana CardinalZmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2012prenájom veľkej zasadačky + kuchynky35,00 €10.9.201210.9.2012
87/2012Základná škola s materskou školou,Mgr. Ľudmila Romancová-riaditeľka školy, Pod kláštorom 158/52, 966 53 Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik uzatvorená v zmysle VZN obce Hronský Beňadik č. 2/2010 zo dňa 26.3.2010dotácia z rozpočtu obce - nákup školských pomôcok pre prvákov základnej školy v počte 9 žiakov 450,00 €6.9.201230.11.2012
86/2012Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hronský Beňadik, Pod kláštorom 1, 966 53 Hronský BeňadikNájomná zmluva k pozemku uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znenínájomná zmluva na prenájom pozemku - cintorín Psiare 1,00 €1.9.201231.8.2022
85/2012Marcel Čmiko, 972 48 Horná Ves, č. 160 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 33/2012prenájom vestibulu pre podnikateľov - Dom kultúry3,50 €23.8.201223.8.2012
84/2012Ľubomír HudecZmluva o nájme nebytových priestorov č. 32/2012prenájom priestorov stará škola časť Psiare7,00 €18.8.201218.8.2012
83/2012H & R Consulting, s.r.o., Lietavská 16, 851 06 Bratislava 5Mandátna zmluvaposkytnutie odbornej pomoci vo verejnom obstarávaní, uskutočnenie verejného obstarávania podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác pre Výstabu nájomných bytov Obecným úradom v Hronskom Beňadiku5 000,00 €15.8.2012nestanovený
82/2012Albína MajerováNájomná zmluva č. 14/2012za hrobové miesto - dvojhrob26,54 €7.8.201231.12.2022
81/2012Ján Botto, Dolná Mičiná 9, 974 01 Banská BystricaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvazberné nádoby na zber šatstva, obuvi, hračiek 0,00 €8.8.2012nestanovený
80/2012Komunálna poisťovňa a.s., BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie3,25 €2.8.201229.2.2012
79/2012Terézia GondováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2012prenájom veľkej zasadačky + kuchynky30,00 €28.7.201228.7.2012
78/2012UNION zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A,821 08 BratislavaZmluva č.P-0032067600 o využívaní elektronických služiebvyužívanie elektronických služieb0,00 €27.7.2012nestanovený
77/2012Valkovič Michal, Hronský Beňadik PsiareDohoda o poskytnutí návratného finančného príspevkuna pohreb manželky  484,90 €27.7.201231.12.2012
76/2012METAL SERVIS Recycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská BystricaZMLUVA O DIELO č. O/284/12zber elektroodpadu-veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika, osvetľovacie zariadenia, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke zariadenia, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty0,03 €19.7.2012nestanovený
75/2012Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 BratislavaZmluva o reklamereklama - propagácia obchodné mena a loga pri príležitosti konania kultúrneho podujatia Cyrilometodejské oslavy1 000,00 €28.6.2012nestanovený
74/2012FLEXIGROUP-3 s.r.o.,Námestie Šoltésovej 14, 934 01 LeviceZmluva o prenájme nebytových priestorovnebytové priestory - objekt bývalého obecného úradu2 279,45 €1.7.201231.12.2014
Položky 1-50 z 123
Zmluvy » subjekt: Obec Hronský Beňadik » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20/2011Eva Arvajová, Rakovec 70/24, 966 53 Hronský BeňadikZmluva o prenájme nebytových priestorovnebytové priestory v Zdravotnom stredisku 240,00 €1.1.201231.12.2013
19/2011Radoslav Ďurovský, 966 52 Tekovská Breznica 497Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluvenájomné za nebytové priestory 644,04 €1.7.2011nestanovený
18/2011Ondrej ĎurovičDohoda o ukončení nájomnej zmluvy o nájme bytuobecný /služobný/ byt0,00 €31.12.201131.12.2011
17/2011Únia žien Mária Drgoňová Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 100,00 €2.6.201131.12.2011
16/2011Športový klub Miroslav Kabina Hronský Beňadik PsiareDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik3 000,00 €31.5.201131.12.2011
15/2011Slovenský zväz zdravotne postihnutých Marta Rajčoková Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 300,00 €2.7.201131.12.2011
14/2011Slovenský zväz záhradkárov Psiare, Ing. Juraj Kosmály Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 200,00 €27.8.201131.12.2011
13/2011Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, RSDr. Ján Príbelský Hronský BeňadikDohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hronský Beňadik v zmysle VZNdotácia z rozpočtu obce Hronský Beňadik 100,00 €25.10.201131.12.2011
12/2011Bankobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 Banská BystricaZmluva o spoluúčasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2012spoluúčasť vystavovateľa a spoluvystavovateľa na 18. ročníku v Bratislave 150,00 €20.12.2011nestanovený
11/2011COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Bystrická 44 ŽarnovicaZmluva o zriadení vecného bremena0,00 €8.11.2011nestanovený
10/2011SPP - distribúcia a.s. BratislavaZmluva o pripojení k distribučnej sietiodberné plynové zariadenie0,00 €30.11.2011nestanovený
9/2011Bankobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 Banská BystricaZmluva č. 927/2011/ODDTRFR-P o poskytntutí finančnej dotácie na rok 2011finančná dotácia na rok 2011 250,00 €18.10.201131.12.2011
8/2011AGENTÚRA AMMA s.r.o., Cabanova 3289/13F, BratislavaMandátna zmluva 19/2011 120 000,00 €11.3.2011nestanovený
7/2011Obvodný úrad Žiar nad Hronom, Nám. MS 8 Žiar nad HronomZmluva ObU-ZH-CO-2011/02853-5výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh CO0,00 €24.5.2011nestanovený
6/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o slúžbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovaktivačná činnosť formou menších obecných služieb1 083,50 €1.6.201131.12.2011
5/2011QSCert, spol. s.r.o. ZvolenZmluva o dielopersonálny audit v organizácii Obecný úrad Hronský Beňadik 690,00 €17.5.201131.12.2011
4/2011NOVOAUDIT s.r.o. Nové ZámkyZmluva o poskytnutí služiebaudit účtovnej závierky Obce Hronský Beňadik 504,00 €1.4.201131.12.2011
3/2011Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. BratislavaZmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektornickej komunikáciezasielanie dokumentov formou elektronickej komunikácie0,00 €21.4.2011nestanovený
2/2011Dexia banka Slovensko a.s. ŽilinaZmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere /B/ č. 08/004/11úverová zmluva 200 000,00 €12.4.201110.4.2012
L04/2011MVDr. Karol Laco Nová BaňaZmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2011vykonávanie štátnych veterinárnych činností0,00 €31.3.201131.12.2011
1/2011HANT BA DS, a.s. Považské Podhradie 77, 017 04 Považská BystricaZmluva o dielo číslo DS-001/034-2010Kvalitnejšie, bezpečnejšie a atraktívnejšie centrum obce Hronský Beňadik 356 925,95 €12.2.2011nestanovený


7803905

Úvodná stránka